دسته: مقالات

وکیل دلاّل مظلمه نیست !

دکتر علی مندنی پور

روزنامه همدلی – یکشنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۹

توسعه و استقلال کانون های وکلای دادگستری یا عقب گرد به ده سال قبل

توسعه و استقلال کانون های وکلای دادگستری یا عقب گرد به ده سال قبل حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او               ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم ۱_مقدمه آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری که در تاریخ ۲۷/۳/۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه در ۹۹ماده و ۱۲ تبصره به تصویب […]

دانلود فایل PDF مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس از شماره ۵ (بهار ۱۳۹۳) الی ۱۴(زمستان ۹۶) با لینک مستقیم

دانلود فایل PDF مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس از شماره ۵ (بهار ۱۳۹۳) الی ۱۴(زمستان ۹۶) با لینک مستقیم جهت دانلود بر روی فایل مورد نظر کلیک یا راست کلیک نموده و گزینه save link as را بزنید. شماره ۵ – بهار ۹۳  شماره ۶ – تابستان ۹۳ شماره ۷ – پائیز […]

«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * بشیر آریامنش ** احمد قربانی لینک مستقیم دسترسی به مقاله: https://divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=25 چکیده : شاکی هدف خاصی را از اقامه دعوا نزد دیوان عدالت اداری جستجو می کند که همان احقاق حق یا حقوقی است که به زَعم وی زایل شده است. واضح […]

مطالعه تطبیقی شرطمکتوب بودن ابراز اراده

مطالعه تطبیقی شرطمکتوب بودن ابراز اراده  جالل سلطان احمدی استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ۰۳۳۱ /۱۱/۱۴ :پذیرش ۰۳۳۱/۱۳/۰۱ :دریافت چکیده شرط مکتوب بودن ابراز اراده یکی از شروط استاندارد بهویژه در قراردادهای تجاری است. به موجب این شرط، ابراز اراده در رابطه طرفین از قبیل تغییر، تمدید یا اصالح قرارداد به […]

احراز اصالت در اسناد الکترونیکی

احراز اصالت در اسناد الکترونیکی ۲ ، محبوبه عبدالهی ۱ ∗مرتضی شهبازینیا ۱ -استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲ -کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۸۸/۸/۲۳ :پذیرش ۸۷/۸/۸ :دریافت چکیده در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای […]

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب ۹۲

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقاله ۵، دوره ۲، شماره ۶، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۱۱۳-۱۳۶ XML اصل مقاله (۳۴۵ K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده محد مهدی ساقیان استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران چکیده چکیده قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از […]

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری مقاله ۷، دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷۵-۱۹۶ XML اصل مقاله (۴۲۷ K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2014.578 نویسنده مجتبی جعفری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه سمنان چکیده چکیده تعدد جرم وضعیت […]

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |