شما اینجا هستید

خبر ویژه » گزارش بازرس کانون در مهرماه ۱۳۹۹

بنام خدا

در راستاي اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و گزارش نحوه انجام امور اداري و وظایف قانونی هيات رئيسه ، هيات مديره ، اركان ، كميسيون هاي تخصصي و اعلام تراز مالي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس از این پس در پایان هر ماه بولتنی مشتمل بر موارد یاد شده توسط بازرس هيات مديره با همکاری روابط عمومی كانون تهیه  و جهت ملاحظه همكاران در کتابخانه نگهداری خواهد شد.

سعي شده است تا همکاران علاقمند بتوانند با رجوع به مستندات ارايه شده كه بخشي از آن ( بجز تراز مالي ) از طريق وب سايت كانون نيز قابل دريافت است اطلاعات لازم را از چگونگي اداره اين خانه مشترك كسب كرده و با آگاهی از اقدامات نمایندگان خود، امكان ارائه پیشنهاد و همفكري لازم با هیات مدیره براي آنها فراهم شود.

با احترام ؛ شهرام مختاری

بازرس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

اهم مصوبات، اقدامات و نشست های سی و دومین هیأت مدیره کانون وکلا از ابتدای فعالیت لغایت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ به شرح ذیل می باشد:

  1. اهم مصوبات :

الف ) مقرر گردید در خصوص ارجاع کارآموزان به وکلای سرپرست نصاب کمی لحاظ گردد؛ با این وصف که حداکثر سقف داشتن کارآموز برای هر وکیل سرپرست صرفاً ۴ نفر باشد و به وکلای سرپرستی که قبل از تصویب این مصوبه بیشتر از نصاب مذکور کارآموز داشته اند؛ هیچ گونه ارجاعی صورت نگیرد تا سقف کارآموزان ایشان به ۴ نفر برسد.

ب ) مقرر گردید از وکلای عضو کانون جهت عضویت در کمیسیون های تخصصی و ارکان دادسرا و دادگاه از طریق فراخوان دعوت بعمل آید واین امر با ثبت نام در وب سایت کانون یا با تقدیم درخواست کتبی به هیأت مدیره صورت پذیرد؛ تا وکلا بر اساس تمایل و همچنین بر اساس سوابق ایشان ، به عضویت کمیسیون های تخصصی و دادسرا و دادگاه در آیند.

کمیسیون های تخصصی عبارتند از: ۱-کارآموزی و اختبار ۲-ترفیعات ۳-سازش ۴-طرح و برنامه ۵-انفورماتیک ۶-نظارت و بازرسی ۷-حمایت از وکلا  8-ورزش ۹-آموزش ۱۰-حقوق بشر ۱۱-جوانان ۱۲-روابط عمومی و امور بین الملل ۱۳-بانوان ۱۴-انتشارات ۱۵- فرهنگ و هنر ۱۶-رفاه ۱۷-نقل و انتقالات ۱۸-پارلمانی ۱۹-مالیاتی

ج) مقرر گردید کلیه کارآموزانی که در کانون اشتغال دارند اعم از عادی و میهمان از سربرگ حاوی نام و نام خانوادگی و شماره پروانه کارآموزی و ذکر عنوان «کارآموز وکالت» و با قید نشانی و تلفن دفتر وکیل سرپرست چاپ و استفاده نمایند.موارد مزبور در خصوص کارت ویزیت نیز باید رعایت گردد. تخطی ء از این مقرره به منزله تخلف از نظامات کانون خواهد بود و پیگیری انتظامی خواهد شد.

د)مقرر گردید متقاضیان پروانه وکالت دادگستری موضوع ماده ۸ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری صرفاً با اتکاء به مدارک قانونی درخواست کتبی خود را تقدیم هیأت مدیره نمایند تا چنانچه بعد از بررسی، واجد شرایط شناخته شوند بدون آزمون ورودی پذیرش و برای ایشان  پروانه کارآموزی صادر شود.

ه ) مقرر گردید با توجه به ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و لزوم تمرکز وکالتی وکلا و کارآموزان در محل اشتغال آنها ؛ وکالت تا سقف ۷ پرونده در سال  در حوزه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد از طرف وکلا و کارآموزان سایر کانون های وکلای کشور بلامانع باشد و چنانچه تعداد پرونده ها مازاد بر سقف مزبورگردید مشمول تمرکز در غیر محل اشتغال شده و جهت تعقیب انتظامی به دادستان انتظامی کانون معرفی گردند.

و ) مقرر گردید متقاضیان انتقال دوره کارآموزی از استان کهکیلویه و بویر احمد به استان فارس که حداقل ۳ ماه از صدور پروانه کارآموزی انان گذشته باشد ، معاذیر موجه خود را که می بایست پس از قبولی در آزمون وکالت حادث شده باشد را بهمراه مستندات مثبت ادعا جهت بررسی تقدیم هیأت مدیره نمایند در غیر اینصورت موجبی جهت طرح و تقدیم درخواست وجود ندارد.

ز ) مقرر گردید با توجه به ضرورت بررسی درخواست محاکم دادگستری مبنی بر تعیین و معرفی وکیل تسخیری و رعایت عدالت در ارجاع این پرونده ها ،کمیسیونی تحت همین عنوان در کانون تشکیل تا با توجه به سوابق علمی و تخصصی وکلا نسبت به تعیین و اعلام آنها به محاکم دادگستری اقدام شود.

تبصره یک : معرفی پرونده به وکلای ذیل با توجه به ارایه خدمت درکانون توصیه نمی گردد    : 1-رؤسای کمیسیون های تخصصی کانون وکلا  2-اعضاء کمیسیون کارآموزی و اختبار ۳-دادیاران و دادرسان انتظامی ۴-وکلایی که در اداره معاضدت قضائی دارای سمت مدیریتی می باشند ۵- وکلای با سن بیشتر از ۶۰ سال.

تبصره دو : به اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها می بایست حسب مدارج علمی و رشته تخصصی آنها پرونده تسخیری و یا معاضدتی ارجاع شود به نحوی که پرونده های تسخیری به دارندگان مدارک عالی جزا و جرم شناسی و به سایر دانش آموختگان حقوق ، پرونده های معاضدتی ارجاع گردد.

ح ) مقرر گردید با توجه به ضرورت مشارکت بیشتر وکلای دادگستری در حل و فصل اختلافات و منازعات بین مردم و لزوم بکارگیری شیوه های جایگزین حل اختلافات از جمله سازش ، داوری ، کارشناسی و میانجی گری در جهت کاستن از حجم ورودی پرونده ها به دادگستریو انجام رسالت معاضدت حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری به جامعه، آقای شهرام مختاری با تفویض اختیارات لازمبه عنوان رئیس جدید این مرکز تعیین تا ضمن ارایه پیش نویس اصلاح اساسنامه و آیین نامه های مالی و ضوابط تعیین داورجهت بررسی و تصویب به هیات مدیره ، نسبت به اصلاح ساختار اداری مرکز به نحوی که بجای داوری انفرادی انجام داوری سازمانی امکان پذیرگردد اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین مقرر شد بخش میانجی گری و سازش این مرکز نیز با انجام تمهیدات لازم تاسیس شود.

ط ) مقرر گردید کلیه مصوبات هیأت های مدیره سابق که به رویه های اداری و اجرائی کانون بر می گردد از درجه اعتبار ساقط و هیأت مدیره مستقلاً و حسب لزوم با بررسی موردی نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نماید.

ی ) مقرر گردید با توجه به ضرورت انجام امور مربوط به کمیسیون روابط عمومی و ممانعت از هرگونه تعلل در انجام آنها آقای پوریا نجابت جو بعنوان رئیس کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل تعیین و اعضاء کمیسیون با توجه به فراخوان اعلام شده و درخواست متقاضیان متعاقبا تعیین گردد.

ل ) مقرر گردید با توجه به لزوم هماهنگی کانون با اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران دربرگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت، آقای مسعود شکراله زاده بعنوان نماینده و هماهنگ کننده کانون تعیین و به اتحادیه معرفی شوند .

  •  جلسات هماهنگی و نشست ها

الف) دیدار هیأت مدیره با رئیس کل دادگستری استان فارس و معاونین قضائی و همچنین دیدار با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و طرح  دغدغه ها و موضوعات مبتلا به وکلا و بحث و تبادل نظر راجع به آنها.

ب) نشست با فرمانده انتظامی استان فارس و معاونین و فرماندهان نواحی انتظامی شیراز و طرح  دغدغه ها و موضوعات مبتلا به وکلا و بحث و تبادل نظر راجع به آنها.

ج ) نشست با رئیس و اعضاء محترم هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس و طرح دغدغه های مشترک صنفی .

د ) نشست با مدیرکل و معاونین بانک تجارت استان فارس و شیراز و بررسی نحوه توسعه تسهیلات و خدمات بانکی به وکلای دادگستری.

ه ) نشست با نمایندگان شرکت الکترونیک پارسیان وابسته به بانک پارسیان در خصوص اجرای طرح استفاده از کدپردازQR جایگزین دستگاه پوز با سهولت در دریافت وجه به هر حساب بانکی و بدون هزینه برای وکلای دادگستری با کسب موافقت سازمان امور مالیاتی.

روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |