پیرو فراخوان جذب داور در مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به اطلاع می رساند پرونده متقاضیان ذیل بررسی و از آنان جهت شرکت در آزمون علمی دعوت بعمل می آید .

 • آزمون در تاریخ دهم مردادماه ١۴٠٠ ساعت ١۴:٣٠ برگزار می گردد .
 • مواد آزمون مشتمل است بر باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ، قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ١٣٧۶ ،آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در باب داوری ، قواعد و آیین داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ، اساسنامه و آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات که بصورت تستی و در قالب پرسش های چهارگزینه ای بصورت آنلاین مطرح می گردد.
 • لینک اینترنتی شرکت در جلسه آزمون دو روز قبل از تاریخ اعلام شده از طریق پیام کوتاه جهت متقاضیان ارسال و در سایت اینترنتی کانون اطلاع رسانی خواهد شد .
 • وکلای متقاضی عضو هیات علمی دانشگاه ها از شرکت در آزمون معافند لذا از شمول این آگهی خارج بوده و متعاقبا جهت تکمیل مدارک دعوت خواهند شد .

 • مدارک متقاضیان ذیل بررسی و واجد شرایط شرکت در آزمون علمی مرکز داوری کانون منطقه فارس شناخته شدند.
  از آنجا که برخی متقاضیان اظهار بر طی دوره آموزش داوری نموده لیکن گواهینامه خود را اسکن و پیوست درخواست ننموده اند بدیهی است در صورت قبولی در آزمون چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص و تکمیل مدارک اقدام ننمایند فاقد شرایط آمده در فراخوان شناخته شده و پذیرش نخواهند شد .
  خانم ها و آقایان :
  ۱ -آسا ابراهیمی
  ۲ -محمد احمدی
  ۳ -فرهاد اسدی
  ۴ -مهدی اسدی
  ۵ -محمد امین امیدی
  ۶ داریوش امیرپور
  ۷ -مهدی امینی
  ۸ -محمد باقری
  ۹ -حسن پناهی
  ۱۰ -بهزاد ثانی بخش
  ۱۱ -داود جانبازی
  ۱۲ -حسین جلالی
  ۱۳ -فاطمه حیدری
  ۱۴ -صدیقه خدادادی پور
  ۱۵ -قباد دوست محمدلو
  ۱۶ -نجمه دوکوهکی
  ۱۷ -مسعود رضایی
  ۱۸ -علیرضا رضائیان
  ۱۹ -قاسم روستا
  ۲۰ -محسن روئین
  ۲۱ -حسین زارع
  ۲۲ -محمد حسن زارع دارنجانی
  ۲۳ -مهرناز سادات رفیعی
  ۲۴ -حوریا سجادی
  ۲۵ -عبدالرضا سعیدی
  ۲۶ -رسول سعیدی نسب
  ۲۷ علی شایانی منش
  ۲۸ -حسین شریفی
  ۲۹ -خیراله شکری
  ۳۰ -مسعود صادقی نیا
  ۳۱ -تابش صبوری
  ۳۲ -محمود صدری
  ۳۳ -پوریا نجابت جو
  ۳۴ -عباس عباسی کشکولی
  ۳۵ -الهام علی زاده اهدائی
  ۳۶ -مریم فارمر
  ۳۷ -دانیال فتحی سارانی
  ۳۸ -فرانک فرهمندنیا
  ۳۹ -محمدمهدی فلامرزی
  ۴۰ -ژاله کاظمی
  ۴۱ -احسان کرمی
  ۴۲ -محسن کرمی
  ۴۳ -خدیجه کریمی اصفهانی
  ۴۴ -آذین کسرایی
  ۴۵ -حمید کمیلی راد
  ۴۶ -محمد لطفی کراده
  ۴۷ -محمد مددالهی
  ۴۸ -علیرضا مرادی
  ۴۹ -فرناز مصطفوی
  ۵۰ -محمد صادق مهبودی
  ۵۱ -سید رسول میر وکیلی
  ۵۲ -جواد نجاری
  ۵۳ -سولماز نوری
  ۵۴ -محمدرضا یزدان پناه
  ۵۵ -علی پروین
  ۵۶ -احمدرضا کی پور
  ۵۷ -منصوره اشراقی
  ۵۸ -فاطمه طاهری

«دبیرخانه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس»

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |