ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ رضا هاشمی جو  ۰۹۱۷۱۱۱۳۶۳۳ رییس
۲ حسین جوانمردی  ۰۹۱۷۳۱۱۷۱۵۸ عضو
۳ آرش زارع عباسی  ۰۹۱۷۷۰۸۵۰۲۰ عضو
۴ کیانوش نوابی فرد  ۰۹۱۷۷۱۲۵۰۰۸ عضو
۵ احمد رضا شریعتمداری  ۰۹۱۷۱۱۸۰۹۲۵ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |