ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ بهرام کاظمی  ۰۹۱۷۱۲۸۳۵۹۶ رییس
۲ پوریا نجابت جو  ۰۹۱۷۳۱۰۹۰۲۵ عضو
۳ امید سلیمانی سروستانی  ۰۹۱۷۷۱۸۶۷۱۷ عضو
۴ محسن زارع  ۰۹۱۷۳۲۸۶۶۹۰ عضو
۵ عبدالمحمد رحیمی  ۰۹۱۷۳۲۹۰۳۳۵ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |