ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ مهرداد سلطانفر  09171119220 رئیس
۲ محمد رضا یزدان پناه  09171201386 دبیر
۳ علی بیداری  09173144713 عضو
۴ کیانوش نوابی  09177125008 عضو
۵ حسین جوانمردی  09173133797 عضو
۶ محد لطفی  09177044877 عضو
۷ علیرضا مهندس  09171210545 عضو
۸ سامان مظفری  09177003805 عضو
۹ امیر نیاکان  09177122944 عضو
۱۰ رحمن گودرزی  09173237696 عضو
۱۱ عباس صالحی  09177112447 عضو
۱۲ عباس سعادت  09173089989 عضو
۱۳ مهران صمیمی  09173112810 عضو
۱۴ زهرا اسفندیاری  09177023153 عضو
۱۵ مهناز ساسان پور  09171154727 عضو
۱۶ طاهره سبحانی  09179094063 عضو
۱۷ ماندانا طاهری  09171113008 عضو
۱۸ مرضیه مهرجردی  09171323421 عضو
۱۹ مریم جلودار  09359056116 عضو
۲۰ مریم کاویانی  09171076913 عضو
۲۱ پریسا دهقانی  09177891981 عضو
۲۲ سارا زارع  09177060315 عضو
۲۳ نجمه دوکوهکی  09177165598 عضو
۲۴ داریوش رزمجوئی  09178371944 عضو
۲۵ ستار محمدی  09177080219 عضو
۲۶ محمد صادق شقایقی مند  09177308829 عضو
۲۷ آذر نعمتی زاده  09172548682 عضو
۲۸ حلیمه مرجانه  09173004821 عضو
۲۹ الهام امیری  09172612870 عضو
۳۰ معصومه چوبینه پور ۰۹۱۷۳۴۵۱۴۱۶ عضو
۳۱ فاطمه نعیم چعبی ۰۹۱۷۷۸۴۱۷۷۳ عضو
۳۲ سلمان پارسایی ۰۹۱۷۱۱۰۸۳۱۰ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |