اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به منظور حل و فصل اختلافات ودعاوی درمدت کوتاه و با هزینه کمتر، با استفاده از تجربه وکلا و حقوقدانان متخصص و تسهیل و امکان انتخاب داور معتمد توسط طرفین اختلاف و در جهت اعتلای حرفه وکالت، تأمین امنیت قضایی در کشور، جلب همکاری وکلای جوان و متخصصین در تأمین حقوق قانونی موکلین آنان و رعایت موازین حرفه‌ای وکالت و گسترش اعتماد عمومی به حرفه وکالت، اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس (که اختصاراً دراین اساسنامه مرکز نامیده می‌شود) در جلسه مورخه ………… به تصویب هیأت مدیره رسید.

فصل اول: کلیات

ماده ۱:

موضوع فعالیت مرکز: حل وفصل اختلافات اعم ازداخلی و بین المللی از طریق داوری با رعایت مقررات قانونی و مفاد این اساسنامه وقواعد و آئین داوری است که متعاقباً توسط هیأت امنای مرکز تهیه و به تصویب هیأت مدیره کانون خواهد رسید.

ماده ۲:

مرکز در شهرستان شیراز مستقر خواهد شد که می‌تواند به اقتضای ضرورت و با پیشنهاد هیأت امناء تصویب هیأت مدیره در نقاط دیگر شعبه موقت یا دائم تشکیل دهد.

فصل دوم: ارکان مرکز

ماده ۳:

ارکان مرکزداوری متشکل از:

 • الف – هیأت امناء
 • ب – داوران
 • ج – دبیرخانه

ماده ۴:

هیأت امنای مرکز با عضویت ۷ نفر از وکلای دادگستری که شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون را داشته باشند تحت نظارت هیأت مدیره کانون وکلای حوزه تشکیل می‌شود و یا رأی مخفی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به این سمت منصوب خواهند شد. هیأت امناء در نخستین جلسه خود یکی از اعضا را به عنوان رئیس جهت اداره جلسات تعیین خواهد نمود. جلسات هیأت امناء با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبراست.

تبصره ۱: اعضاء هیأت امناء مرکز داوری در مدت تصدی در صورت تراضی و توافق طرفین می‌تواند در دعاوی و اختلافات به عنوان داور اظهار نظر نماید.

تبصره ۲: اعضای هیأت مدیره کانون و هیأت امنای مرکز داوری کانون و همچنین دادستان انتظامی کانون در مدت تصدی خود نمی‌توانند از جانب اصحاب دعوای مطرح شده در مرکز مذکور، سمت وکیل، مشاور یا نماینده را بپذیرند.

ماده ۵:

وظایف و اختیارات هیأت امنای مرکز به قرار ذیل است:

 • الف: انتخاب داور یا داوران در هر مورد که به موجب توافق اصحاب دعوا یا حسب ارجاع پرونده مطروحه از دادگاه صلاحیت دار امر انتخاب داور یا داوری به عهده کانون وکلا، رئیس کانون وکلا یا مرکز داوری کانون قرارداده شده باشد، رئیس کانون وکلا یا رئیس مرکز داوری یا جانشین وی داور را انتخاب خواهد نمود.
 • ب: تعیین و اعلام فهرست داوران متخصص و معتمد کانون از جمله فهرست داوران در دعاوی بازرگانی بین‌المللی، دعاوی بازرگانی، اختلافات ملکی، حق کسب و پیشه، استیجاری، اختلافات و دعاوی ثبتی و ملکی، دعاوی مربوط به تعیین حدود مسئولیت‌های مالیاتی و گمرکی، دعاوی مربوط به حمل و نقل اعم از دریایی و هوائی و زمینی، دعاوی پیمانکاری و ساختمانی، دعاوی مربوط به امور بانکی، مالی و بیمه، دعاوی مربوط به امور استخدامی کار و تأمین اجتماعی، دعاوی مربوط به اختلافات صنفی وحرفه‌ای، اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی زارعی  و وقفی، اختلافات و دعاوی مربوط به فضای مجازی و تجارت الکترونیک، دعاوی خانوادگی ارث و احوال شخصیه، اختلافات مربوط به تصادفات و حوادث، اختلافات مربوط به مالکیت فکری و اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و سایر دعاوی، توسط هیأت امناء رأساً یا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون تنظیم و برای تصویب هیأت مدیره به عنوان فهرست داوران مورد اعتماد کانون اعلام خواهد شد.
  • تبصره ۱: اعضای فهرست‌های داوران مورد اعتماد علاوه بر تخصص علمی و عملی در هر یک از رشته‌های مربوط، می‌بایستی عضو کانون وکلای دادگستری فارس و حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک و در صورت برقراری دوره آموزشی، دارای گواهینامه معتبر آموزشی از کانون باشند.
  • تبصره ۲: مرجع رسیدگی به اعتراض افراد متقاضی، هیأت مدیره کانون می‌باشد که ظرف ده روز از تاریخ ثبت اعتراض، موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر می‌نماید. نظر هیأت مدیره قطعی و لازم‌الاتباع است.
  • تبصره ۳: چنانچه دعوای مطروحه با رشته‌های تخصصی موجود ارتباط نداشته باشد به تشخیص هیأت امناء، داور یا هیأت داوری، از بین داوران مندرج در لیست‌های موجود یا خارج از آن انتخاب خواهند شد.
  • تبصره ۴: تعداد داوران عضو فهرست‌های مختلف در بدو امر حتی‌الامکان ۵ نفرخواهد بود که به تشخیص هیأت امناء، یا تشخیص هیأت مدیره کانون، بنا به ضرورت قابل افزایش می‌باشد.
 • پ: پیشنهاد تعیین رئیس مرکز و تعیین حقوق و اختیارات او برای تصویب هیأت مدیره کانون.
 • ت: رسیدگی به ایراد اصحاب دعوا نسبت به صلاحیت داور یا داوران و تصمیم وی در مورد ایراد جرح.
 • ث: رسیدگی به تخلف هر یک از داوران مرکز و بررسی صلاحیت آنان و اتخاذ تصمیم درمورد ادامه همکاری داور با مرکز تصمیم هیأت امناء ظرف ده روز پس از ابلاغ، از ناحیه داور یا ذی‌نفع قابل اعتراض در هیأت مدیره کانون می‌باشد تصمیم هیأت اخیر قطعی است.
 • ج: تجدید نظریا تعیین جانشین برای هریک از داوران عضو فهرست‌های تخصصی هنگامی که به دلایلی مانند استعفاء، جرح منجر به صدور تصمیم پذیرش جرح، سلب صلاحیت، بیماری، توافق طرفین، فوت و غیره توانایی و یا امکان ادامه داوری ازداورسلب می‌شود.
 • چ: نظارت برحسن انجام وظیفه دبیرخانه مرکز.
 • ح: تدوین و اصلاح آیین نامه‌های داخلی مرکز برای پیشنهاد به هیأت مدیره کانون.
 • خ: پیشنهاد تعرفه‌های داوری به تفکیک دعاوی شامل حق‌الزحمه داور و در صورت نصب هیأت داوری حق سر داور و سایر داوران به علاوه هزینه‌های اداری و سهم کانون با رعایت مقررات مربوطه به هیأت مدیره.

ماده ۶: دبیرخانه مرکز

دبیرخانه مرکز از تعدادی وکیل و کارآموز که تمایل به همکاری دارند و تعداد لازم کارمند اداری تشکیل می‌گردد که زیر نظر مستقیم دبیر مرکز انجام وظیفه خواهد کرد. دبیر موظف است بدون حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت نموده و گزارش جلسات را تنظیم و بایگانی نماید.

ماده ۷:

وظایف رئیس مرکز به شرح زیراست:

 • الف- سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه و مرکز داوری.
 • ب- نظارت بر حسن جریان داوری.
 • پ- تهیه گزارش ماهیانه از روند پیشرفت دعاوی ارجاعی به مرکز.
 • ت- مراقبت درپرداخت به موقع هزینه داوری و حق‌الزحمه داوران توسط طرفین با رعایت ضوابط مصوب هیأت امناء.
 • ث- فراهم کردن تسهیلات وملزومات دفتری برای داوران.
 • ج- رسیدگی مقدماتی به ادعای جرح هریک از داوران به منظور تسلیم گزارش به هیأت امناء.
 • چ– نظارت بر اعطای فرصت دفاع مناسب به اصحاب دعوا و نظارت بر صدور رأی درمهلت‌های قانونی.
 • ح- ابلاغ اطلاعیه‌های مرکز و دعوت‌نامه‌های داوران و اصحاب دعوا و فراهم کردن تسهیلات لازم برای داوران در جریان رسیدگی از جمله فهرست به روز شده از وکلای دادگستری و یا کارآموزان متقاضی، به داور یا داروان که مایلند دستیار خود را از آن لیست انتخاب نمایید.
 • خ- ثبت و امضاء تحویل و ارسال اوراق، مکاتبات ولایح و اسنادی که توسط طرفین یا داوران مبادله می‌شود.
 • د- انجام سیر اموری که با رعایت مقررات این اساسنامه توسط هیأت امناء به دبیرخانه ارجاع خواهد شد.
 • ز- تأمین موجبات گسترش امور ارجاعی به مرکز داوری از طریق ارتباط مستقیم با مؤسسات بازرگانی، شرکت‌های ساختمانی‌، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و برگزاری سمینارهای فصلی و تشویق وکلاء به درج شرط داوری مرکز در قراردادهای تنظیمی.

فصل سوم: سایرموارد

ماده ۸:

هر یک از داوران مرکز مکلف‌اند قبل از قبول سمت کتباً به مرکز اعلام نمایند که با هریک از اصحاب دعوا در ارتباط با دعاوی مطروحه و یا سایر امور بازرگانی و مالی هیچگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم نداشته و میتوانند با کمال بی‌طرفی به دعوا رسیدگی نمایند. دراطلاعیه مذکور هرگونه رابطه قرابت یا دوستی با هریک ازاصحاب دعوا یا سهامداران شرکت‌های مربوط و هرگونه نفع احتمالی در دعوا از ناحیه داور باید افشا گردد.

تبصره: داوران ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ انتصاب، قبول یا عدم قبول داوری را کتباً به دبیرخانه اعلام خواهند کرد. دبیرخانه رونوشتی از اعلام نامه مزبور را دراختیار طرفین قرار می‌دهد.

ماده ۹:

نحوه ابلاغ اوراق دعوا و همچنین نظرات کارشناسی و تصمیمات داوران طبق قواعد و آیین داوری مرکز خواهد بود.

ماده ۱۰:

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس مکلف است وسائل و امکانات لازم جهت انجام امور مرکز داوری را فراهم نماید و درخصوص وجود مرکز و تشویق افراد به رجوع به مرکز، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۱:

هیأت مدیره کانون می‌تواند با توجه به وضعیت کار مرکز داوری و درآمد آن برای هیأت امناء حقوق یا پاداشی مقررنماید.

این اساسنامه در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه مورخه …………… هیأت مدیره به تصویب رسید.


آئین‌نامه داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

فصل اول: کلیـات

ماده ۱: تعـاریـف

اصطلاحاتی که در آیین نامه داوری بکار رفته‌اند، دارای معانی زیر می‌باشند:

الف: «مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس» که به اختصار«مرکزداوری» خوانده می‌شود، بموجب «اساسنامه مرکزداوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس» مصوب هیأت مدیره در مورخه ………. تشکیل شده  و وظایف و صلاحیت‌های آن به شرحی است که در اساسنامه یاد شده و آیین‌نامه داوری آمده است.

ب: آیین‌نامه داوری مرکز کانون وکلای دادگستری منطقه فارس که به اختصار «آیین نامه» خوانده می‌شود، مقررات حاضر است که در اختلاف‌های ارجاع شده به مرکز داوری رعایت می‌شود.

پ: «داوری بین المللی» عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تابعه ایران نباشد. سایر موارد «داوری داخلی» محسوب می‌شود.

ت: «داور» اعم از داور واحد یا هیأت داوران است که زیر نظر مرکز داوری تشکیل می‌شود.

ث: «موافقت نامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه‌ای باشد».

مـاده ۲:

در داوری‌های بین‌المللی رسیدگی مرکز داوری علاوه بر مقررات این آئین‌نامه، تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و در داوری‌های داخلی تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد.

مـاده ۳: عملکرد مرکز داوری

الف: «مرکزداوری» وظایف و اختیارات خود را از طریق سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می‌دهد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

ب: «مرکزداوری» تلاش می‌کند تا رأی مطابق مقررات قانونی و آیین داوری صادر شود و اطمینان یابد که رأی مطابق قانون قابل اجرا است و پس از صدور اجرای آن را هموار نماید.

پ: «مرکز داوری» مطابق با آیین داوری و اساسنامه که جزء لاینفک آیین داوری است و سایر مقررات مرکز، وظایف و اختیارات خود را انجام می‌دهد.

مـاده ۴:

اشخاص می‌توانند داوری در اختلافات خود را اعم از آنکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی به مرکز داوری ارجاع نمایند. تراضی یاد شده، از موافقت‌نامه داوری و با مراجعه یکی از طرفین به مرکز داوری و پیشنهاد داوری و قبول عملی آن یا عدم ایراد از ناحیه طرف مقابل احراز می‌شود. ارجاع اختلاف به مرکز داوری به منزله توافق طرفین برای تبعیت از آیین داوری و سایر مقررات مرکز داوری می‌باشد.

الف: رسیدگی به داوری‌های ارجاع شده به مرکز داوری مطابق آیین داوری حاکم در زمان تقدیم دادخواست می‌باشد، مگر آنکه بنابر توافق طرفین، آیین داوری موجود در تاریخ انعقاد داوری بر نحوه رسیدگی حاکم باشد.

مـاده ۵: انصراف از حق ایراد

در صورتی که هریک ازطرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت‌نامه داوری، سکوت اختیارکرده و داوری را ادامه دهد و یا در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف‌نظر کرده است.

فصـل دوم: جریان داوری

مـاده ۶: دادخواست داوری

الف: متقاضی داوری باید دادخواست و مدارک مربوط را به تعداد خواندگان و داور به علاوه یک نسخه به دبیرخانه مرکزداوری تسلیم کند. دبیرخانه رسیدی مشتمل بر مشخصات طرفین، تاریخ وصول دادخواست و شماره پرونده به او می‌دهد.

ب: دادخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

 1. مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و مشخصات نماینده، در صورتی که دعوا به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.
 2. توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف شده است.
 3. تعیین خواسته دعوا و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد یا تعیین مبلغ آن ممکن نباشد.
 4. توضیح درباره موافقت‌نامه داوری
 5. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صحیح ذکر کند.
 6. اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت‌نامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی «داور» خود در هیأت داوری.
 7. در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهارنظر در خصوص داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.
 8. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثرانگشت او.

پ: اوراق دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد خواندگان و داو ریا داوران به علاوه یک نسخه باشد، ضمائم دادخواست مشتمل برموارد زیر می‌باشد:

 1. رو گرفت تصدیق شده موافقت‌نامه داوری و قرارداد و اسنادی که اختلاف ناشی از آنهاست یا در ارتباط با اختلاف و مؤثر در رسیدگی به آن هستند.
 2. اسناد مثبت سمت در صورتی که دادخواست به نمایندگی یا وکالت تقدیم شود.
 3. خواهان باید هزینه داوری را پرداخت و مدرک مثبت پرداخت را به ضمیمه دادخواست به دبیرخانه تسلیم کند.

ت: چنانچه خواهان مفاد ماده ۶ آئین‌نامه را در موقع تقدیم دادخواست رعایت نکرده باشد دبیرخانه مرکز با صدور اخطاریه مهلت ده روزه‌ای را به منظور رعایت مفاد ماده مذکور به خواهان اعطاء می‌کند، در صورتی که خواهان در مهلت مقرر تکالیف مندرج درماده ۶ آئین‌نامه را انجام ندهد، دبیرخانه دادخواست خواهان را رد کرده و پرونده را بایگانی خواهد نمود. رد دادخواست از سوی دبیرخانه مرکز مانع طرح مجدد دادخواست ازسوی خواهان نمی‌باشد.

ماده ۷: پاسخ خوانده دعوای تقابل

الف: پس از دریافت دادخواست دبیرخانه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را جهت پاسخگوئی به خوانده ابلاغ می‌کند. خوانده باید در داوری داخلی ظرف ده روز و در داوری بین‌المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ پاسخ کتبی خود را که مشتمل بر موارد زیر باشد به دبیرخانه تسلیم نماید.

 1. مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و الکترونیکی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت در صورتی که دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.
 2. پاسخ به ادعاها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک.
 3. اظهارنظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت‌نامه داوری و نیز معرفی داور اختصاصی خود در داوری سه نفری.
 4. در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال.

ب: دبیرخانه مذکور، نسخه‌ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری رابه خواهان ابلاغ می‌کند.

پ: درصورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

 1. بیان ادعای متقابل و منشاء و دلایل آن
 2. ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیرمالی باشد یا تعیین مبلغ مقدور نباشد.

ت: دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ می‌کند و خواهان باید در داوری داخلی ظرف ۱۰ روز و درداوری بین المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید.

تبصره: دبیرخانه مرکز داوری می‌تواند مواعد پیش‌بینی شده در این ماده و ماده ۶ آیین داوری را به درخواست خواهان یا خوانده حسب مورد، تمدید نماید، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، داور اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد.

ماده ۸: آثارموافقت‌نامه داوری

الف: چنانچه خوانده از پاسخ به دادخواست داوری مطابق ماده ۷ آیین‌نامه امتناع کند، در صورتی که هیأت امنا مرکز احراز کند که ظاهراً موافقت‌نامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم هیأت امناء درمورد وجود ظاهری موافقت‌نامه داوری مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری نزد داور گردد. چنانچه هیأت امناء وجود موافقت‌نامه داوری را احراز نکند، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه به طرفین اعلام می‌شود.

ب: چنانچه هریک از طرفین قبل از انتصاب داور نسبت به وجود موافقت‌نامه داوری اعتبار یا حوزه شمول تحول آن ایراد کند، هیأت امناء در مورد ایراد تصمیم می‌گیرد، تصمیم هیأت امناء بر رد ایراد مانع طرح دوباره ایراد نزد داور نیست.

در صورتی که هیأت امناء ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری ازطرف دبیرخانه به طرفین اعلام و پرونده بایگانی می‌شود.

پ: ایراد به  وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادری نیست مشروط براینکه داور اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد داور می‌تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادات آنها اتخاذ تقسیم کند.

ماده ۹: تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان

الف: طرفین می‌توانند ضمن موافقت‌نامه داوری یا به موجب توافق‌نامه جداگانه درخصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. درصورت فقدان توافق و نیز درصورتی که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:

 • هیأت امناء با توجه به موضوع دعوا، یک نفر را به عنوان داور انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کنند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند ظرف مهلت ده روز پس از معرفی داور به دبیرخانه اعلام کنند.
 • چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول هیأت امناء واقع شود، هیأت امناء فرد دیگری را معرفی خواهد نمود؛ در غیر اینصورت همین که داور منتخب قبولی خود را اعلام کرد پرونده را به او تسلیم می‌کند.

ب: در مواردی که توافق شده هیأت داوری تشکیل شود به ترتیب زیرعمل می‌شود:

 • هریک ازطرفین مکلف است داور اختصاصی خود را در مدت مقرر انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف ده روز داور سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.
 • در صورتی که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، هیأت امناء حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را انتخاب و معرفی می‌نماید هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ معرفی داور، جهات رد یا اعتراض را به دبیرخانه اعلام کند.

تبصره: رسیدگی به جهات رد یا اعتراض که دراین مرحله مطرح می‌شود با هیأت امنا است و تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است. در صورتی که اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرارگیرد، هیأت امنا به ترتیب فوق داور دیگری را انتخاب می‌کند.

ماده ۱۰:

علاوه برموارد فوق، هیأت امناء در موارد زیر نیز اقدام به تعیین داور می‌کند:

الف: چنانچه طبق موافقت‌نامه داوری انتخاب داور یا هیأت داوران یا سرداور بر عهده شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر داور یا هیأت داوران را معرفی نکند.

ب: چنانچه شخص ثالث منتخب طرفین، تعیین داور یا هیأت داوری یا سرداور را به «مرکز داوری» یا «کانون وکلای دادگستری منطقه فارس» واگذار کرده باشد.

پ: چنانچه داور یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.

ماده ۱۱:

هرگاه در موافقت‌نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معین داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص در مهلت مقرر قبول داوری را اعلام نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هردلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، دبیرخانه جریان داوری را متوقف و علت را به طرفین اعلام می‌کند. درصورتی که طرفین ظرف ده روز در مورد داور جدید یا روش دیگری برای انتخاب داور توافق نکنند یا انتخاب داور را به مرکز داوری محول ننمایند، ختم داوری به طرفین اعلام و پرونده بایگانی می‌شود.

ماده ۱۲:

انتخاب و تعیین داور یا هیأت داوری توسط طرفین یا هیأت امنا همواره باید از بین داوران معتمد مرکز داوری انجام شود، معذلک، طرفین می‌توانند، داور مورد نظر خود را از خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط بر آنکه به تشخیص هیأت امنا داور منتخب دارای توانایی و شرایط لازم برای انجام داوری در موضوع اختلاف باشد.

تبصره: هیأت امنا مکلف است در انتخاب و تعیین داور یا هیأت داوران کلیه شرایطی را که طرفین در موافقت‌نامه داوری تعیین کرده‌اند رعایت نموده و با توجه به موضوع دعوا شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.

ماده ۱۳: داوری چند جانبه

درصورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین داور به نحو دیگری توافق نکرده باشند به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

 • برای خواهان واحد یک داور و درصورت تعدد خواهان‌ها، مشترکاً یک داو رتعیین خواهد شد. داور خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می‌شود.
 • چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، هیأت امنا، داور اختصاصی هریک از طرفین متعدد (خواهان‌ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.
 • در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و درصورتی که ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط هیأت امناء تعیین می‌گردد.
 • هرگاه درمورد داوری‌های چند جانبه درمورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد «هیأت داوران» دارای سه عضو می‌باشد. که بوسیله هیأت امنا و با توجه به موضوع دعوا و مفاد موافقت‌نامه داوری درمورد شرایط داوران انتخاب می‌شوند.
 • سایرامور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله جرح یا تعیین جانشین داور، تابع مقررات حاکم برداوریهای دوجانبه است.

ماده ۱۴: ابلاغ اوراق واخطاریه‌ها

الف: درصورتی که طرفین در موافقت‌نامه داوری یا قرارداد اصلی طریق خاصی را برای ابلاغ اوراق، اخطاریه‌ها و آراء داوری پیش‌بینی کرده باشند، ابلاغ به همان روش انجام می‌شود والا ابلاغ اوراق و آراء از طریق ارسال از طریق دفاتر خدمات قضائی، ابلاغ حضوری در قبال رسید، پست سفارشی، پست پیشتاز، دورنگار، ایمیل و یا سیستم ابلاغ الکترونیکی کانون وکلا انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ تاریخی است که اوراق  توسط مخاطب یا نماینده او دریافت می‌شود درصورتی که ابلاغ از طرق وسایل ارتباط از راه دور باشد، تاریخ ابلاغ تاریخی است که عرفاً از سوی مخاطب دریافت شده محسوب می‌شود.

ماده ۱۵: مهلت‌ها ومواعد

الف: مواعد زمانی مذکور در این آیین‌نامه از روز بعد از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود. اگر روز بعد از ابلاغ در کشوری که ابلاغ در آنجا صورت می‌گیرد تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد مهلت از اولین روز بعـد از تعطیل یا روزغیرکاری آغازخواهد شد. تعطیلات رسمی و ایام غیرکاری داخـل در مهلـت جزو و مهلـت محسوب می‌شود. اگر آخرین روز مهلت درکشوری که ابلاغ درآنجا صورت گرفته‌است روز تعطیل یا غیرکاری باشد مهلت در پایان اولین روز بعد آن منقضی خواهد شد.

ب: در صورتی که اوضاع و احوال اقتضاء کند و طرفین به داور یا مرکز اجازه تمدید مهلت داده باشند، رئیس مرکز یا داور می‌تواند مهلت‌ها و مواعد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه را فقط یک بار و حداکثر به میزان مهلت اولیه تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتواند به مسئولیت‌ها و وظایف خود در جریان داوری عمل کند. حکم این بند شامل تجدید جلسات استماع و رسیدگی نیست.

پ: فاصله ابلاغ و تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی در مورد مخاطب مقیم ایران حداقل ۵ روز و درمورد مخاطب مقیم خارج از کشور حداقل ۳۰ روز می‌باشد.

ماده ۱۶: مدت داوری و مهلت صدور رأی

الف: در داوری‌های داخلی مدت داوری با لحاظ تبصره ماده ۴۸۴ قانونی آئین دادرسی مدنی سه ماه از تاریخ قبولی داور منفرد یا آخرین عضو هیأت داوران است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. تمدید مهلت مذکور ولو برای چندین بار با توافق طرفین بلامانع است. مشروط به اینکه مدت جدید بطور روشن و مشخص تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیارتمدید مدت داوری را به داور یا مرکز تفویض کنند.

ب: در داوری‌های بین‌المللی، داور ظرف شش ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری رسیدگی می‌نماید و رأی صادر می‌کند چنانچه اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت یاد شده تمدید شود، داور مراتب تمدید را به وسیله دبیرخانه به اطلاع طرفین می‌رساند.

فصل سوم: شرایط داور، جرح داور و تشریفات آن

ماده ۱۷: استقلال بی‌طرفی داور

الف: داور باید از زمان انتخاب تا صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقت‌نامه داوری، بی‌طرف و مستقل باشد و ذی‌نفع در قضیه نباشد.

ب: داور باید همزمان با قبول داوری، اعلامیه‌ای مکتوب مبنی بر تأیید بی‌طرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه یاد شده متضمن چنین اطلاعاتی باشد دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند و مهلتی را جهت اظهار نظر آنان تعیین می‌نماید. پس از وصول نظرات طرفین یا انقضای مدت مقرر، هیأت امناء درخصوص اعلامیه داور و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

پ: پس از شروع داوری نیز داور مکلف است، هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد فوراً و به صورت کتبی به دبیرخانه اعلام کند.

ماده ۱۸: موارد جرح

«داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود از قبیل موارد ذیل، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند نباشد هر یک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده‌اند می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا درجریان تعیین او مشارکت داشته جرح کند.

 1. اشخاصی که به موجب حکم قطعی داگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
 2. کلیه قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضائی.
 3. کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
 4. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
 5. کسانی که قیم یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.
 6. کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
 7. کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دعوای کیفری داشته باشند.
 8. کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبت یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم در دعوای حقوقی داشته باشد.
 9. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
 10. اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.

تبصره: در داوری‌های بین‌المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوا تابعیت واحد داشته باشد مگر آنکه طرفین پس از وقوع اختلاف به نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۱۹: تشریفات جرح

الف: طرفین می‌توانند درمورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. در غیراینصورت طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف ده روز از تاریخ وصول قبولی داور مربوط، یا در صورتی که جهات رد و جرح در جریان داوری حادث شده باشد، ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از موجبات جرح، مورد جرح را طی لایحه‌ای همراه با ادله و مدارک مثبت آن به دبیرخانه اعلام کند. دبیرخانه باید فوراً اعلام جرح را به داور و طرف مقابل و سایر داوران (در صورتی که هیأت داوران تشکیل شده باشد) اعلام کند چنانچه طرف دیگر نیز با تغییر داور موافق باشد یا جرح را تایید کند داور کناره‌گیری می‌نماید.

ب: داور ظرف هفت روز از تاریخ دریافت لایحه جرح، تصمیم خود درمورد آن را به دبیرخانه تسلیم می‌کند. دبیرخانه تصمیم داور را به طرفین ابلاغ می‌کند. چنانچه داور جرح را نپذیرد، طرفی که داورا جرح کرده است، می تواند ظرف ده روزازتاریخ ابلاغ تصمیم داور، اعترض خود را به هیأت امناء تسلیم نماید هیأت ظرف هفت روز به اعتراض رسیدگی میکند و تصمیم آن قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۰: جایگزینی داور

چنانچه داور از دادن رأی امتناع ورزد و یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور نیابد یا در انجام وظیفه قصور نماید و همچنین در صورتی که به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال و امثال آن قادر به انجام وظیفه نباشد هریک از طرفین می‌تواند طی لایحه‌ای همراه با ادله و مدارک مثبته، درخواست جایگزینی او را به دبیرخانه تسلیم کند. دبیرخانه درخواست را به داور مربوط، سایر داوران (در صورتی که هیأت داوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگراعلام می‌کند در صورتی که طرفین در خصوص موارد یاد شده اختلاف داشته باشند هیأت امناء نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. تصمیم هیأت امناء قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۱:

اعلام جرح یا درخواست جایگزینی داور به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده مانع رسیدگی داور و صدور رأی نیست.

ماده ۲۲: تعیین داور جانشین

هرگاه ماموریت داور به موجب یکی ازمواد مذکور در ماده ۱۷ و ماده ۱۹ یا به علت استعفای او با توافق طرفین و یا به جهات و دلایل قانونی دیگر خاتمه پذیرد و نیز در صورت حجر یا فوت «داور» جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و این آئین‌نامه درمورد انتخاب داور، تعیین می‌شود.

تبصره: داور جایگزین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخش از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.

فصل چهارم: صلاحیت داور

ماده ۲۳: اتخاذ تصمیم درمورد صلاحیت

الف: داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری به منزله پذیرش این اختیار داور است.

ب: شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد به عنوان موافقت‌نامه مستقل تلقی می‌شود و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد تأثیری در شرط داوری ندارد.

ماده ۲۴:

ایراد به صلاحیت داور باید هم زمان با تسلیم اولین لایحه دفاعیه اعلام گردد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین داور توسط هریک از طرفین مانع از ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد. معذلک در صورتی که داور تأخیر در ایراد در مورد مذکور را موجه تشخیص دهد، می‌تواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.

ماده ۲۵:

در صورت ایراد به صلاحیت داور و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود و به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند مگر اینکه داور با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد به رسیدگی در مورد ماهیت دعوا موکول نماید.

تبصره: چنانچه تصمیم داور بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به تصمیم او مانع ادامه رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

ماده ۲۶:

اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث می‌شود می‌تواند در ضمن رأی ماهوی بعمل آید.

فصل پنجم: رسیدگی

ماده ۲۷: تسلیم پرونده به داور

بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا هیأت داوران و اخذ قبول داور یا دوران، دبیرخانه پرونده را جهت رسیدگی به داور یا سرداور تسلیم می‌نماید، مشروط براینکه هزینه‌های داوری پرداخت شده باشد.

ماده ۲۸: اداره داوری

الف: اداره جریان داوری برعهده داور واحد و در صورت تشکیل هیأت داوران با «سرداور» خواهد بود.

ب: رفتار مرکز داوری و داور با طرفین باید براساس مساوات، بی‌طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.

ماده ۲۹:

طرفین دعوا میتوانند شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری در جلسه حاضرشوند.

ماده ۳۰: قرارنامه داوری

الف: داور پس از تحویل گرفتن پرونده ظرف ده روز براساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ارائه شده و حتی‌الامکان با حضور آنان «قرارنامه داوری» را تنظیم می‌نماید. دبیرخانه می‌تواند به درخواست موجه داور این مدت را تمدید کند.

«قرارنامه داوری» باید حاوی نکات ذیل باشد:

 • نام و مشخصات کامل طرفین
 • نشانی اقامتگاه طرفین که اوراق و مکاتبات در جریان داوری و رای داور باید به آنجا ابلاغ شود.
 • خلاصه از ادعاها و مدافعات طرفین و خواسته هریک ازآنان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل .
 • در صورت امکان تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند.
 • نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه داور یا داوران.
 • محل داوری و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)
 • قوانین و قواعد حقوقی محاکم بر موضوع دعوا (در داوری‌های بین‌المللی)
 • ذکر اختیارات تفویض شده به داور از قبیل اختیار تعیین و تمدید مدت داوری، نحوه تعیین کارشناس، نحوه استماع اظهارات کارشناس و شهود اختیار صدور رأی براساس صلح و سازش یا انصاف.
 • هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طرق داوری لازم باشد.

ب: در صورت حضور طرفین، قرارنامه داوری به امضای آنان و داور می‌رسد. چنانچه هریک از طرفین از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا امضاء آن امتناع ورزد یا به او دسترسی نباشد داور قرارنامه داوری را امضاء و امضای آن امتناع ورزد یا به او دسترسی نباشد داور قرارنامه داوری را امضاء و امضای طرف حاضر را اخذ و تأیید می‌کند و آن را جهت تأیید به هیأت امناء تسلیم می‌نماید با امضاء قرارنامه داوری توسط طرفین با تایید آن توسط هیات امنا جریان داوری ادامه می‌یابد.

ماده ۳۱: برنامه زمان‌بندی

داور باید هنگام تنظیم قرارنامه داوری و یا بلافاصله بعد از تنظیم آن پس از مشورت با طرفین برنامه زمان‌بندی شده داوری را طی سند جداگانه‌ای تنظیم و به دبیرخانه تسلیم کند. دبیرخانه یک نسخه از سند مذکور را برای طرفین ارسال می‌کند. هر گونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان‌بندی باید به طرفین و دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.

ماده ۳۲: رسیدگی توأم

الف: چنانچه طرفین قبلاً دعوای دیگری در مرکز داوری طرح کرده باشند که با دعوای جدید ارتباط داشته باشد، به درخواست هریک از طرفین به هردو دعوا به صورت توأم رسیدگی می‌شود مشروط براینکه مانع قانونی برای ادغام پرونده‌ها وجود نداشته باشد.

ب: اتخاذ تصمیم در خصوص رسیدگی توأم در صلاحیت داور یا هیأت داوران مقدم است.

پ: چنانچه داور یا سرداور پرونده مقدم به هر دلیل با رسیدگی توأم مخالف باشد، نظر خود را به صورت مکتوب و با ذکر علت، به هیأت امناء اعلام می‌کند. تصمیم هیأت امناء در خصوص رسیدگی توام یا جداگانه برای هیأت داوران لازم الاتباع است.

ماده ۳۳: تغییرخواسته، اصلاح خواسته و دعوای اضافی

الف: هریک از طرفین تا قبل از ختم رسیدگی و ورود داوران یا داور به صدور رأی، می‌تواند «ادعا» و خواسته خود را تغییر و یا اصلاح نماید و یا ادعای اضافی مطرح نماید، مشروط به اینکه این اصلاح یا تکمیل یا اضافه نمودن موجب تاخیر نامتعارف در رسیدگی یا تبعیض و لطمه به حقوق طرف مقابل نگردد و طرفین هم به نحو دیگری توافق نکرده باشند و از حدود موافقت‌نامه داوری خارج نباشد.

ب: تغییر یا افزایش یا اصلاح خواسته و طرح دعوای اضافی در صورتی امکان‌پذیراست که با خواسته دعوا مرتبط و ناشی از یک منشاء باشد.

پ: در صورت تغییر یا افزایش یا اصلاح خواسته و یا طرح دعوای اضافی پس از وصول هزینه متعلقه باید به طرف مقابل اجازه و فرصت مناسب جهت پاسخگویی داده شود.

ماده ۳۴: قانون حاکم

الف: داور در داوری‌های بین‌المللی با لحاظ مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۱ و ۱۲۹۵ قانون مدنی، و یا قواعد حقوقی منتخب طرفین اتخاذ تصمیم خواهد نمود. چنانچه طرفین قانون حاکم را صریحاً انتخاب نکرده باشند و داور نیز نتواند از شرایط و اوضاع و احوال قرارداد به طور اطمینان بخشی توافق ضمنی طرفین را احرازکند، براساس قانونی به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند که طبق قواعد حل تعارض ایران مناسب تشخیص دهد.

ب: داور در کلیه موارد مطابق «مفاد قرارداد» تصمیم می‌گیرد و «عرف و عادت حاکم» بر آن را رعایت می‌نماید.

پ: داور صرفاً در صورتی می‌تواند بر اساس «کدخدا منشی» و «عدل و انصاف» رأی دهد که طرفین چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده ۳۵: جلسه رسیدگی و استمـاع اظهارات طرفیـن

الف: تبادل لوایح پس از تسلیم پرونده به داورو زیر نظر او انجام خواهد شد. چنانچه داور با توجه به موضوع پرونده تشخیص دهد که حضور طرفین و اخذ توضیح از آنان ضروری است، دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر می‌نماید در غیر اینصورت براساس لوایح و اسناد و دلایل موجود رسیدگی و رأی مقتضی صادرخواهد نمود.

ب: درصورتیکه یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید داور مکلف به اجابت خواسته اوست و باید جلسه داوری با حضور طرفین را برگزار نماید.

پ: چنانچه داور یا هیأت داوران، با توجه به موضوع پرونده اخذ توضیح از طرفین و نیز ملاحظه اسناد و مدارک آنان را لازم بداند، طی دعوت نامه‌ای با ذکرمحل، تاریخ و ساعت، دستور جلسه استماع یا ارائه دلایل را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند.

ت: داور یا هیأت داوران مکلف‌اند، موضوع جلسه یا سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود را تعیین و به اطلاع طرفین برسانند.

ث: جلسات رسیدگی به دلایل و مستندات طرفین، غیرعلنی است، مگرآنکه طرفین به طورکتبی خلاف آن توافق نمایند.

ج: جلسات رسیدگی با حضور طرفین یا نمایندگان آنان تشکیل می‌شود مع‌الوصف عدم حضور طرفین یا نماینده آنان و یا یکی از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر اینکه، داور یا هیأت داوران، حضور طرف غایب را ضروری تشخیص دهند که برای یک نوبت دیگر، جلسه تجدیدخواهد گردید.

چ: جلسه رسیدگی می‌تواند درروزهای متوالی یا متناوب برگزار شود لکن بهرحال داور باید برای تجدید جلسه علت موجه داشته باشد و لزوماٌ آن را درصورت جلسه ذکر نماید.

ح: داور با لحاظ اصل تناظر، نباید اظهارات یکی از طرفین را در غیاب طرف دیگر استماع کند، مگر در مواردی که قانوناً استماع اظهارات طرف حاضر بلامانع یا ضروری است مانند عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی که زمان و مکان آن به نحو قانونی به مخاطب اعلام گردیده است یا اینکه اخذ توضیح از یکی ازطرفین به تشخیص داوری ضروری باشد.

ماده ۳۶:

چنانچه هریک از طرفین پس از ابلاغ بدون عذر موجه از حضور در جلسه رسیدگی یا ارائه پاسخ کتبی یا تسلیم اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خودداری کند، داور یا هیأت داوران بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. چنانچه خواهان با دعوت قبلی و بدون عذر موجه برای ادای توضیح حاضر نشود و داور یا هیأت داوران بدون اخذ توضیح یا با اخذ توضیح از طرف حاضر نتواند در ماهیت دعوا اظهار نظر کند، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر می‌نماید این قرارقطعی است.

ماده ۳۷: ارائه و پذیرش دلایل

الف: هریک از طرفین باید کلیه امور موضوعی که ادعای خود را بر آنها مبتنی کرده اثبات نماید. در داوری‌های بین‌المللی چنانچه قانون یا قواعد حقوقی حاکم غیر از قانون ایران باشد، طرف‌ها باید امور حکمی مورد استناد یا مؤثر را نیز به داور ارائه نمایند.

ب: رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه رسیدگی به عمل می‌آید.

پ: درکلیه امورحقوقی، داور و یا هیأت داوران، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهند داد.

ت: داوربرای تسهیل و تسریع جریان رسیدگی، مطالب لازم، مانند نحوه ارائه دلایل را به طرفین توصیه می‌نماید و از طرفین می‌خواهد که فهرستی از اسناد و مدارک و دلایل خود را تهیه و نحوه ارتباط و تأثیر آنها در موضوع داوری را به طور روشن ذکر کنند و ظرف مدت مقرر تسلیم نمایند.

ث: داور می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین، ملاحظه اصول اسناد را ضروری بداند، دراین صورت باید اصول اسناد ظرف مهلتی که داور معین می‌کند یا در تاریخی که داور معین می‌کند و به اطلاع طرفین می‌رساند، برای ملاحظه یا بازبینی ارائه شود. در صورت عدم ارائه سند عادی بدون عذر موجه و اظهار انکار و یا تردید از سوی طرف مقابل سند از عداد دلایل خارج می‌شود.

ج: طرفین با توافق یکدیگر و با رعایت اصل «تساوی» و «تناظر» می‌توانند قواعد مربوط به ارائه و اخذ دلایل را تغییر دهند.

ماده ۳۸: شهادت

الف: هریک از طرفین می‌تواند در حدود مقررات قانونی برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نماید، در این صورت باید در اولین فرصت مشخصات کامل شاهد و موضوع شهادت او و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً به داور تسلیم کند.

ب: صلاحیت شاهد و موارد جرح او در داوری‌های داخلی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و در داوری‌های بین‌المللی تابع قانون حاکم بر داوری است.

ماده ۳۹: ارجاع به کارشناس

الف: داور می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک ازطرفین، موضوع را به کارشناس یک یا چند نفر ارجاع دهد و از آنان بخواهد که در موضوع‌های تعیین شده گزارش و نظریه کارشناسی خود را ظرف مهلت معین تسلیم نمایند.

ب: داور باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرارگیرد. در صورت فقدان یا ناکافی بودن تعداد کارشناسان، داور می‌تواند موضوع را به اشخاص خبره مورد وثوق در رشته مربوط ارجاع دهد.

پ نظریه کارشناس بعد از وصول به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه نظری در خصوص آن دارند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اعلام کنند.

ت: چنانچه داور در موضوع مورد اختلاف دارای اطلاعات فنی و تخصصی لازم باشد ارجاع به کارشناس الزامی نیست در این صورت داور تصمیم خود مبنی بر عدم انتخاب کارشناس و علت آن را به اطلاع طرفین می‌رساند تا درصورتی که ایرادری دارند فوراٌ (ظرف سه روز) اعلام نمایند یا کارشناسان منصوب خود را برای تبادل نظربا یکدیگر نزد داور حاضر نمایند.

ث: داور می‌تواند از هیأت امناء مرکز داوری کانون وکلاء درخواست نظریه مشورتی کند.

ج: هزینه‌های کارشناسی و دستمزد کارشناس مطابق تعرفه، برعهده متقاضی است و در صورتی که داور بدون درخواست طرفین قرارکارشناس صادر کند پرداخت دستمزد هزینه‌های کارشناسی به تساوی بر عهده طرفین است. درصورتیکه متقاضی یا طرفین ظرف یک هفته دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازد و داور نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی نماید، قرار ابطال درخواست را صادرمی‌کند.

ماده ۴۰: ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث

الف: ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواد ۱۳۰ الی ۱۴۰ می‌باشد.

ب: ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث از حیث تقدیم دادخواست و هزینه‌های داوری مانند دادخواست اصلی است.

فصل ششم: ختم رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱: ختم رسیدگی

الف: داور پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی برای ارائه دلایل و دفاع برخوردارشده‌اند، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته رأی خود را صادر می‌نماید.

ب: پس از اعلام ختم رسیدگی هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه داور پیش از امضای رأی به درخواست موجه و مدلل یکی ازطرفین و پس از احراز ضرورت ادامه رسیدگی را اعلام و آن را از سربگیرد.

ماده ۴۲:

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند، دراین صورت صلح نامه‌ای که به امضاء داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.

ماده ۴۳: اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

الف: در صورتی که رسیدگی به وسیله هیأت داوران بعمل آید، هیأت باید از زمان و محل جلسه‌ای که برای رسیدگی یا تبادل و یا صدور رأی تشکیل می‌شود به نحو اطمینان بخشی مطلع شوند.

ب: پس از آنکه هیأت داوران به صورت محرمانه و غیرعلنی به شور نشستند، نظریه اکثریت در قالب رأی  تنظیم و به امضاء داوران موافق می‌رسد. چنانچه اکثریت آراء حاصل نشود سرداور به تنهایی رأی صادر می‌کند مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

پ: چنانچه یکی ازاعضا هیأت داوران استعفاء دهد و یا دوبار متوالی در جلسات شور و تبادل نظر حضور پیدا نکند یا ازدادن رأی امتناع ورزد دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. چنانچه دو داور دیگر اتفاق نظر نداشته باشند، به جای داور مستعفی یا ممتتع یا غایب داور جانشین تعیین می‌گردد مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۴۴:

رای داوری کتبی و به امضاء داور یا داوران می‌رسد، رأی باید مستدل و مستند باشد و حاوی نکات موضوعی و حکمی باشد که رای براساس آنها صادر شده است و نباید به صورت عام و کلی صادر شود داور پس ازامضاء رأی نمی‌تواند آنرا تغییر دهد.

تبصره ۱: تصحیح رأی داوری در حدود ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود.

تبصره ۲: رأی داور قطعی است و پس ازابلاغ، طبق مقررات قانونی قابل اجرا می‌باشد. اجرای رای داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین مربوط به اجرای احکام است و در داوری‌های بین‌المللی حسب مورد تابع مقررات داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد.

تبصره ۳: رای اصلاحی باید مطابق مقررات این آئین‌نامه به طرفین ابلاغ شود مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ این آیین‌نامه در مورد آراء اصلاحی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۴۵: ختم داوری

رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور مرجع داوری در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

الف: استرداد دعوا توسط خواهان.

ب: عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل مانند عدم پرداخت هزینه‌های داوری یا عدم پذیرش داوری توسط داوران تعیین شده در موافقت‌نامه داوری.

پ: تراضی طرفین بر خاتمه داوری.

ت: فوت یا حجر یکی از طرفین

ث: در داوری‌های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین مطابق مقررات مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت داوری تا تعیین مدیر تصفیه متوقف می‌شود. در داوی‌های بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر داوری است.

ماده ۴۶:

مرجع داوری باید قبل ازامضا رأی، با قید مدت باقی مانده داوری، آن را به دبیرخانه مرکز تسلیم کند. پس از تأیید پیش نویس توسط رئیس مرکز یا معاون وی داور می‌تواند آن را امضاء کند.

رئیس مرکز داروی یا معاون باید ظرف ۷ روز از تاریخ تحویل پیش‌نویس، آن را بررسی و نظریات خود را به داور اطلاع دهد، در غیراینصورت پیش‌نویس تایید شده محسوب می‌شود.

پس از تایید پیش‌نویس، رای داوری حداقل در دو نسخه تهیه و به امضای داور می‌رسد دبیرخانه مرکز باید یک نسخه از آن را به طرفین ابلاغ کند. نسخه اصلی رای در دبیرخانه مرکز بایگانی می‌شود، طرفین دعوا هر زمان می‌توانند با پرداخت هزینه نسخ اضافی از رأی را که توسط دبیرخانه مرکز تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت کنند.

ماده ۴۷: ابلاغ رأی داوری

الف: چنانچه طرفین در موافقت نامه داوری یا در جریان رسیدگی روش خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی کرده باشند روگرفت تصدیق شده رای به روش یاد شده به طرفین ابلاغ می‌شود.

ب: چنانچه طرفین روش خاصی برای ابلاغ رای پیش بینی نکرده باشند، یک نسخه از اصل رای که به امضاء داور یا داوران رسیده است برای ابلاغ به دفتر دادگاه ارجاع کنند. دعوا به مرکز داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم می‌شود.

فصل هفتم: هزینه‌های داوری

ماده ۴۸:

خواهان به درخواست دبیرخانه باید در موقع تقدیم تقاضانامه داوری مبلغ پنجاه درصد از حق‌الزحمه داوری و هزینه‌های اداری را بپردازد.

ماده ۴۹:

دبیر مرکز بلافاصله بعد از وصول درخواست داوری باید مجموع مبلغ هزینه داوری اعم از حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری مرکز را نسبت به ادعای اصلی و متقابل تعیین کند، در داوری‌هایی که دعوی متقابل از سوی خوانده اقامه شده است دبیرخانه می‌تواند هزینه ادعای اصلی و تقابل را به صورت جداگانه تعیین کند.

ماده ۵۰:

عدم پرداخت هزینه‌های داوری یا پرداخت ناقص آن، به منزله انصراف از داوری و استرداد دعوا می‌باشد و دبیر دستور می‌دهد پرونده بایگانی شود.

ماده ۵۱:

پرداخت هزینه‌های داوری به تساوی برعهده طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند، دبیر همزمان با تبادل لوایح اولیه به خوانده ابلاغ می‌کند. که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، سهم خود از هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوری را پرداخت نماید. درصورت امتناع خوانده و انقضای مهلت یاد شده به خواهان ابلاغ می‌شود که نسبت به پرداخت سهم خوانده ظرف مهلت ۷ روزاقدام کند خواهان می‌تواند برای تسریع در رسیدگی همزمان با تسلیم دادخواست، سهم خوانده را نیز بپردازد.

ماده ۵۲:

هیأت امناء مرکز به پیشنهاد رئیس مرکز، جدول هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران مرکز را براساس ارزش خواسته تصویب می‌کند. ارقام مندرج در جداول مذکور قابل تغییراست. حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری هر داوری براساس جداول مورد اجرا در تاریخ ثبت درخواست داوری خواهان تعیین می‌شود.

ماده ۵۳:

در مواردی سکوت – ابهام یا اجمال این آئین‌نامه مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی ملاک خواهد بود.

ماده ۵۴:

این آئین‌نامه در تاریخ …………….. در ۵۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، کهگیلویه و بویراحمد به تصویب رسید.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |