ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ شهرام مختاری رئیس مرکز داوری
۲ دکترعلی مندنی پور
۳ دکترهومان پارسا
۴ عبدالرسول عطارحسینی
۵ محمد نوروزی
۶ محمدجعفر مقتدری

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |