ویژه های خبری

آخرین اخبار

نقد تفصیلی برخی از مواد و مبانی آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

سید مهدی حجتی – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نقدی بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

دکتر محمود حبیبی – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری
راهنمای ثبت وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |