پیرو اطلاعیه شماره دو در خصوص واکسیناسیون نوبت اوّل اعضای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ؛ پس از بررسی ثبت نام های انجام شده توّجه به موارد زیر به همکاران ارجمند به جدّ توصیه و انتظار رعایت آنها را دارد :

١- با توجه به اینکه سهمیّه واکسن اختصاص داده شده محدود به همکاران وکیل و کارآموز متوّلد ١٣۴٧ و قبل از آن می باشد، درخواست می شود، به منظور رعایت حقوق سایر همکاران و امکان استفاده بیشتر وکلاء و کارآموزان جوان از این سهمیّه، به سایر مراکز واکسیناسیون در سطح شهر مراجعه فرمایند ،چه، منعی جهت واکسیانسیون آنها در سایر مراکز وجود ندارد .

٢- با پوزش ، وکلایی که عضو کانون وکلای منطقه فارس نبوده و محلّ اشتغال آنها حوزه قضایی استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نمی باشد، و صرفاً به جهت سکونت در استان های فارس وکهگیلویه و بویراحمد، اقدام به ثبت نام نموده اند، نامشان از لیست حذف گردیده است، چنانچه این همکاران مستنداتی دال بر انتقال به کانون منطقه فارس در دست دارند ،می بایست در روزهای اداری به دبیرخانه این کانون ارائه تا درلیست اولویّت بعدی واکسیناسیون قرار گیرند.

٣- با توّجه به ثبت نام های تکراری پاره ای از همکاران ممکن است، سیستم بطور اتّفاقی نام آنها را از لیست حذف کرده باشد . چنانچه نام شما با داشتن شرائط و علی رغم ثبت نام در لیست اعلام شده نیامده است مراتب را به دبیرخانه کانون اعلام تا در لیست اولویت دوم قرار گیرید.

۴- خواهشمند است بمنظور حفظ سلامت خود و پرهیز از ازدهامِ بی مورد و تبع آن انتقال ویروس ، از حضور در محلّ واکسیناسیون تا نوبت اعلامی خودداری فرمائید. بدیهی است نگاهِ شهروندان در این مورد به ما به عنوان الگوی قانون مداری ارتباط مستقیمی با نحوه عملکرد مان در چنین میدان هایی دارد. رعایت نظم و ترتیب در انجام این مهّم کمترین انتظار هیات مدیره از شماست.

۵- همکارانی که نام آنها در لیست زیر آمده است، به ترتیب در زمان تعیین شده ، در محل واکسیناسیون حضور بهم رسانیده ومی بایستی کارت وکالت عضویّت در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کارت ملّی خود را نیز به همراه داشته باشند، در غیر این صورت از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از واکسیناسیون آنها جلوگیری بعمل می آید، در چنین حالتی کمکی از ما ساخته نیست.

با آرزوی سلامت و بهروزی شما همکاران گرانقدر ؛

دکتر علی مندنی پور
رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |