ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ فضل اله فروغی رئیس
۲ بهنام انصافی آذر دبیر
۳ حسین مرادی عضو
۴ سیدابراهیم موسوی عضو
۵ مسعود شکراله زاده عضو
۶ نیما زارع وکیل آبادی عضو
۷ محمدعلی سمیع زاده عضو
۸ محمد قهرمان عضو
۹ دکترغلامحسین رضایی عضو
۱۰ جواد مجیدی عضو
۱۱ افشین پارسایی عضو
۱۲ عباس قاسمی عضو
۱۳ مجتبی نعمت الهی عضو
۱۴ دکتر غلامرضا قربانی عضو
۱۵ سیدعلیرضا میرحسینی عضو
۱۶ سیدحسین حسینی ریچی عضو
۱۷ شیلا شیعه زاده عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |