ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ نازنین سالاری رئیس
۲ علی دهقانیان دبیر
۳ محمود طراوت روی عضو
۴ مجتبی رئیسی عضو
۵ احسان فرهادی عضو
۶ بهاره صحرائیان عضو
۷ مسعود باستان عالم عضو
۸ امین مرادی عضو
۹ امیررضا رزمجویی عضو
۱۰ سودابه فرهی عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |