ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ نازنین سالاری رئیس
۲ علی دهقانیان دبیر
۳ محمود طراوت روی عضو
۴ زهره پناهی عضو
۵ مجتبی رئیسی عضو
۶ احسان فرهادی عضو
۷ بهاره صحرائیان عضو
۸ مسعود باستان عالم عضو
۹ امین مرادی عضو
۱۰ امیررضا رزمجویی عضو
۱۱ سودابه فرهی عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |