ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ علی اصغر غفاری رئیس
۲ آرمان دهقان دبیر
۳ امین پروانه نژاد شیرازی عضو
۴ لیلا نوری زاده عضو
۵ پریسا دهقانی عضو
۶ آزیتا جلیلی عضو
۷ احمد طاهری عضو
۸ الیاس دهقان عضو
۹ یاسمن قربانی زاده عضو
۱۰ سمیرا خادم عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |