ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ سلملن امیری دبیر
۲ نوشاد بهرامی عضو
۳ سیدعبداله موسوی عضو
۴ بهرام ایزدی عضو
۵ یاسر اینالو عضو
۶ علیرضا جاوید عضو
۷ حسین مظفری عضو
۸ لطف اله شیبانی عضو
۹ عزیز زارع عضو
۱۰ مسعود عسکرپور عضو
۱۱ عاطفه عباس نیا عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |