ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ سارا ابراهیمی رئیس
۲ حلیمه مرجانه دبیر
۳ راحله خسروی عضو
۴ سارا زارع عضو
۵ الهام شهبازی عضو
۶ فرحناز فروهرفر عضو
۷ ساناز تشکر عضو
۸ رویا انصاری عضو
۹ سمیه اسکندری عضو
۱۰ سودابه فرهی عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |