دیف مجتمع قضایی آدرس شماره تماس
۱ مجتمع مرکزی دادگستری استان فارس
شیراز، میدان شهدا (شهرداری)، مجتمع قضایی مرکزی، دادگستری کل استان فارس
۰۷۱-۳۲۲۲۲۳۱۵-۱۷
۲ دادگاه های کیفری یک و دو شیراز
شیراز، میدان الله (فلکه گل سرخ)، بلوار شیرودی ۰۷۱-۳۷۴۲۸۰۱۴-۱۷
۳ مجتمع قضایی دادگاه تصادفات شیراز
شیراز، بلوار جانبازان، روبروی شهرک صدا و سیما، نبش خیابان نیروی انتظامی
۰۷۱-۳۷۲۱۰۰۴۹
۴ دادگاه های خانواده شیراز
شیراز، میدان قائم (اطلسی)، بلوار هجرت، سمت راست، کوچه اول
۰۷۱-۳۶۴۷۴۰۱۲-۱۶
۵ مجتمع قضایی دادگاههای حقوقی شیراز
شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان شهید جمالی، مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز
۰۷۱-۳۲۲۷۳۴۳۱
۶ دادگاه انقلاب شیراز شیراز، بلوار جدید قرآن، روبروی لونا پارک ۰۷۱-۳۲۲۸۹۲۳۶
۷ مجتمع دادسرای ناحیه یک شیراز شیراز، بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، بعد از استخر کوثر، ایستگاه ۱۵ ۰۷۱-۳۶۳۱۹۵۰۲
۸ مجتمع دادسرای ناحیه دو شیراز شیراز، میدان آزادی (فلکه گاز)، ابتدای خیابان ابریشمی ۰۷۱-۳۲۲۷۲۰۱۷
۹ شورای حل اختلاف شماره ۱ شیراز شیراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان (پودنک)، انتهای بلوار، جنب دادگاه تصادفات ۰۷۱-۳۷۲۳۹۴۶۳
۱۰ شورای حل اختلاف شماره ۲ شیراز شیراز، بلوار رحمت، خیابان بنی هاشمی، روبروی کوچه ۳۶ ۰۷۱-۳۷۵۳۱۹۶۹
۱۱ شورای حل اختلاف شماره ۳ شیراز شیراز، میدان قائم، بلوار هجرت ۰۷۱-۳۲۲۷۷۷۱۶
۱۲ شورای حل اختلاف شماره ۴ شیراز شیراز، بلوار جانبازان، روبروی شهرک صدا و سیما، مجتمع قضایی تصادفات
۰۷۱-۳۷۲۱۰۰۴۹
۱۳ شورای حل اختلاف شماره ۵ شیراز شیراز، شهر صدرا، بلوار دانش، خیابان کوهسار، کوچه حیران ۰۷۱-۳۶۴۱۷۴۰۰
۱۴ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۱ شیراز، میدان قائم، کوچه یک ۰۷۱-۳۲۲۷۸۱۰۹
۱۵ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۹ شیراز، بلوار نصر، جنب آرد خوشه، بیمه آسیا ۰۷۱-۳۲۳۵۶۷۲۹
۱۶ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۱ شیراز، شهرک صنعتی شیراز  
۱۷ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۲ شیراز، دروازه کازرون، بهداشت مرکز انقلاب  
۱۸ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۷ شیراز، بلوار شهید رجایی  
۱۹ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۸ شیراز، بلوار شهید چمران، بیمارستان ام ار‌ای  
۲۰ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۰ شیراز، بلوارستارخان  
۲۱ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۷ شیراز، پل پیرنیا، روبروی پمپ گاز، ساختمان بیمه ایران  
۲۲ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۸۰ شیراز، بلوار رحمت، نبش خیابان صفایی شمالی، ساختمان بیمه البرز  
۲۳ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۸۸ شیراز، شهر صدرا، مجتمع شماره ۵ شهر صدرا  
۲۴ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۹۱ شیراز، میدان اطلسی، دادگاه خانواده  
۲۵ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۹۳ شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان یقطین، کوچه ۷  
۲۶ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۱۰۳ شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان جمالی، ساختمان دادگاه ملاصدرا  
۲۷ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۱۰۴ شیراز، بلوار شهید رجایی، ساختمان دادسرای ناحیه فرهنگ شهر  
۲۸ شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۱۰۵ شیراز، بلوار شهید رجایی، ساختمان نظام پزشکی  

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |