«اطلاعیه کمیسیون اختبار وکارآموزی»

جلسه توجیهی کارآموزان محترم وکالت ورودی سال ۱۳۹۹ روز چهارشنبه مورخ ١۴٠٠/١٠/٨ ساعت ١٠ الی ١٢ در سالن همایش مرکز آموزش بانک کشاورزی به آدرس خیابان قصردشت روبروی سازمان انتقال خون برگزار می گردد. حضور کلیه پذیرفته شدگان رأس ساعت ٩:٣۰ الزامی است.

کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |