ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت سمت اختصاصی
۱ مهدی الهی ۰۹۱۷۱۱۲۳۷۰۷ رئیس رئیس کمیته کوهنوردی و ورزشهای همگانی
۲ جواد شکراله زاده ۰۹۱۲۰۷۵۵۸۶۵ دبیر رئیس کمیته تنیس روی میز آقایان و بانوان
۳ پوریا کشاورز ۰۹۱۷۱۱۷۲۹۸۴ عضو مسئول کمیته فوتبال
۴ مهدی شادرام ۰۹۱۷۳۰۸۵۰۶۹ عضو رئیس کمیته فوتسال
۵ هومان عسکری ۰۹۱۲۲۱۱۸۵۱۵ عضو رئیس کمیته های جذب اسپانسر و حمایتگران مالی ورزش کانون
۶ کیوان سلطانفر ۰۹۱۷۷۱۲۲۱۲۳ عضو مسئول کمیته فوتبال
۷ افشان بوچانی ۰۹۱۷۳۰۰۷۵۷۷ عضو رئیس کمیته های اسکی و اسب سواری
۸ الهام کوهبر ۰۹۱۷۳۱۴۳۵۹۶ عضو رئیس کمیته های والیبال بانوان و ورزش های آبی
۹ شهرام احمدی ۰۹۱۷۷۰۳۳۹۴۸ عضو رئیس کمیته های والیبال مردان و ورزش های رزمی

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |