شیوه نامه صدور گواهی تخصصی موضوع تبصره ذیل ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱/۹

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943