دسته: طرح ها و لوايح قانوني

طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان

طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان در جلسه علنی مورخ ۹۹/۰۷/۰۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.  دریافت متن کامل

طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

دریافت متن کامل طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در جلسه علنی مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |