مردن نیز هنر یست
و هم چون هر هنری باید انرا اموخت
نمایشی سخت زیبا و عمیق

تماشایی ترین صحنه زندگی است.بسیار کم اند مردانی که زیبا مرده اند
من مدتهاست در تاریخ میگردم تا انسانهایی را که خوب مرده اند بیابم.

و مردن هایی سخت زیبا و باشکوه یافتم.
بی شک انهایی که میدانند چگونه باید مرد “میدانستند چگونه باید زیست.

چه برای کسانی که زندگی تنها دم بر اوردن نیست.جان دادن نیز تنها دم بر نیاوردن نیست”

خود یک کار است “کاری بزرگ”هم چون زندگی…

دکتر شریعتی

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |