این برف را سر باز ایستادن نیست و آنقدر عزا بر سر ما ریخته اند که فرصت زاری نداریم .هر روز خبری می رسد و جان خسته ی ما را فرسوده تر می کند . کودک های ما بزرگسال زاده می شوند و شانه های لاغرشان از خردسالی مشق جان سختی می کنند . خیابان ها پر است از چراغ چشم گل فروش ها و شیشه پاک کن ها و اسپندگردان ها و خرده فروش های کودک-پیری که عکس سلفی گرفتن با آنان این روزها مد شده است . فقر انگار حکم وارونه می زند و میراثش را دو به یک ، به دختران می دهد .
قانون نابرابر است ، این را بارها گفته ایم.
دخترکشی را محکوم می کنیم اما کافی نیست .
خواهر و نامزد و ناموس کشی را محکوم می کنیم اما کافی نیست.
اسید ریخته روی زیبایی را با خون دل و آب دیده می شوییم اما کافی نیست.
شادی کودکانی که سفره ی عقد را خاله بازی می دانند می موییم اما کافی نیست.
برای مادر ۱۳ ساله ی مرده بر تخت زایمان ، لابه و لالایی می کنیم اما کافی نیست.کافی نیست .

ما خواهان تغییر و تساوی قانون به نفع زنان و کودکان هستیم ، یاریمان کنید.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |