آگهی الویت دوم و نهایی واکسیناسیون کانون وکلای دادگستری استان فارس

.

به اطلاع کلیه اعضای کانون اعم از وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت( کارآموز کانون و مهمان ) و کارکنان اداری و خدماتی کانون در استان فارس که در  الویت اول موفق به انجام واکسیناسیون نوبت اول نگردیده اند می رساند الویت دوم و آخرین مرحله واکسیناسیون نوبت اول در روزدوشنبه ١۵ شهریورماه ١۴٠٠ در شهر شیراز به نشانی خیابان احمدی شمالی – سالن ثامن الحجج از ساعت ٨ صبح تا ١٨ انجام خواهد شد .

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس»

به اشتراک بگذارید