به اطلاع همکاران محترمی که نوبت دوز دوم واکسیناسیون آنها فرا رسیده است میرساند امکان انجام سریعتر آن در حسینه ثاراله واقع در بلوار پاسداران شیرازهماهنگ گردیده است هر چند منعی در مراجعه به مرکز امام حسن مجتبی ( ع ) که قبلا مراجعه نموده اند نیز وجود ندارد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس»

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |