به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اختبار تیر ماه ١۴٠٠ می رساند؛ مراسم تحلیف در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ رأس ساعت ١۶ در سالن فرهنگیان واقع در بلوار فرهنگ شهر – کوچه ٢٠ برگزار می گردد.
مقتضی است؛
١-یک ساعت قبل از شروع جلسه در محل سالن حضور بهم رسانید.

٢-پذیرفته شدگان بایستی ملبّس به ردای وکالت حضور یابند.

٣- قبل از ورود به محل برگزاری، تشریفات آئین تحلیف را انجام نمایند.

۴-حضور همراه مطلقاً ممنوع است.

روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |