به نام خدا

مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد با موضوع انتخاب هیأت رئیسه ، بازرس و ‌منشی هیأت مدیره تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

جناب آقای دکتر بهنام اکبری – رئیس
جناب آقای محمد جاودانی – نایب رئیس
جناب آقای شهرام مختاری – بازرس و منشی هیأت مدیره
جناب آقای دکتر علی مندنی پور – عضو اصلی
جناب آقای محمد جعفر مقتدری – عضو اصلی

روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |