پاسداری از حقوق بشر و ارتقاء آن ، نه یک رویکرد مدنی بلکه ضرورتی زیستی است و نادیده گرفتن آن مشخصاً به اضمحلال نوع بشر خواهد انجامید . ضرورتی که قرن ها توسط کنشگران اجتماعی خواسته و فریاد زده شده و جان های عزیزی و خون های پاکی پای آن ریخته شده است.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اعتقاد و هشدار به پایبندی به این ضرورت و همچنین گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر ، از تمامی حکومت ها به ویژه جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا با احترام به این حقوق ، در تمام زمینه ها به وظیفه خود برای رعایت و نگهبانی از دستاوردهای جهانی آن عمل نماید.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |