آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری فارس
تاریخ انتشار ۱۴٠٠/۱٠/۲۵
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری فارس می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴٠٠/۱۱/۲۷
در محل:ساختمان زیرزمین کانون وکلای دادگستری برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید که راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. در صورتی که حضور عضوی به هر دلیل میسر نباشد می‌تواند استفاده از حضور و اعمال رأی خود را به موجب وکالت رسمی و محضری تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید. در هر صورت هر عضو نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رای با وکالت و غیر عضو نمی‌تواند بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد.
(((( کاندیدای سمت هیئت مدیره و سمت بازرسی از تاریخ انتشار آگهی ۱۴٠٠/۱٠/۲۵ به مدت( ۵ روز) مهلت دارند تا زمان مراجعه به دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم مدارک شناسایی خود را تحویل نماید.))))
مدارک مورد نیاز کاندیدای هیئت مدیره و بازرس: دو قطعه عکس ۴*۳، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی، کپی کارت پایان خدمت، سوابق مدیریتی.
نکته؛ با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برای حضور در جلسه ماسک و دستکش و خودکار الزامی می باشد.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |