مرکز حل اختلاف کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد به استناد ماده ۸ اساسنامه تشکیل مرکز داوری و ماده ۱۹ آییـن نامـه داخلـی مرکـز داوری کانـون وکلای دادگسـتری منطقـه فـارس در مورد تشـکیلات و نحـوه ارائـه خدمـات، دومین  دوره پذیرش داور از میان وکلای پایه یک دادگستری و وکلای عضو هیات علمی دانشگاه ها که واجد شرایط علمی و حرفه ای لازم جهت فعالیت در مرکز داوری کانون باشند را اعلام می نماید.

متقاضیان می توانند تا تاریخ ١۴٠٠/١٢/١ صرفا  با مراجعه به پایگاه اینترنتی کانون وکلا به نشانی  www.farsbar.ir و تکمیل فرم ثبت نام تصویر مدارک علمی ، حرفه ای و خلاصه ای از تجربیات و سوابق  مرتبط با داوری و حل اختلاف خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

شرایط عمومی : 

١- رزومه و مدارک متقاضیان می بایست در قالب یک فایل PDF   بصورت تایپ شده تنظیم و حجم فایل می بایست حداکثر ٧٠٠ کیلوبایت باشد. 

٢- در این فراخوان ، شرط پذیرش آنست که وکلای دادگستری قبلا در دوره های  پیشرفته آموزش داوری در کانون و یا سایر موسسات آموزشی معتبر شرکت نموده باشند و دارای گواهینامه پایان دوره باشند . 

٣- نام متقاضیان واجد شرایط  جهت شرکت در آزمون علمی پس از ارزیابی ابتدایی مدارک در تاریخ ١۴٠٠/١٢/۵ در وب سایت کانون اعلام می گردد و متقاضیان می بایست در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۵ در آزمون مجازی مرکز که با همکاری سامانه جامع داوری برگزار می گردد شرکت نمایند و عدم شرکت در آزمون بمنزله انصراف از درخواست تلقی  خواهد شد.

۴- مواد آزمون علمی مشتمل است بر باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ، قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ١٣٧۶ ،آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در باب داوری ، قواعد و آیین داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ، اساسنامه و آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات. منابع آزمون

 ۵- اسامی پذیرفته شدگان آزمون علمی پس از تایید صلاحیت اخلاقی و انتظامی ، به عنوان داور مرکز حل اختلاف کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد ، در فهرست داوران این مرکز درج و مطابق مقررات مربوطه در پرونده های این مرکز اجازه فعالیت خواهند داشت. 

۶- فرآیند پذیرش داور با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان در هر سال حداکثر در دونوبت انجام می گردد.

٧- وکلای دادگستری عضو هیات علمی واجد شرایط به تشخیص رئیس مرکز از شرکت در دوره های آموزشی و آزمون علمی معافند . پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک و سوابق و تایید صلاحیت توسط هیات مدیره مرکز انجام خواهد شد.

*در صورت تمایل به استفاده از شرایط این بند حتما در فرم ثبت نام سمت خود را عضو هیات علمی انتخاب کنید.

٨- با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب حاکم بر جامعه وکالت این مرکز و سامانه جامع داوری جهت فراخوان پذیرش داور و برگزاری آزمون هیچ هزینه ای از متقاضیان دریافت نخواهند کرد.

٩- متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.به ثبت نام های ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

١٠- متقاضیان محترم می‌بایست تصویر دیجیتال عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه‌های ۴×۳ با دستگاه اسکنر( گوشی تلفن همراه پذیرفته نمی شود )  ، بدون حاشیه‌های زاید و در قالب jpg   و با اندازه حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. در صورت رنگی بودن عکس می بایست دارای زمینه سفید باشد.

شرایط اختصاصی داوطلبان : 

الف ) شرایط اختصاصی وکلای دادگستری :

١-  عضویت در کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد.

٢- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری .

٣- عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر .

۴- کسب حداقل ٧٠ امتیاز از ١٠٠ امتیاز آزمون علمی .

 ۵- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

ب ) شرایط اختصاصی وکلای عضو هیات علمی :

١- عضویت در هیات علمی دانشکده های حقوق در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 ٢- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته های زیر مجموعه گروه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل.

٣- عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر .

 ۴- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

توضیح : 

١- تکمیل فرم آگهی ، ارسال مدارک و پذیرفته شدن در آزمون علمی توسط متقاضیان ، موجد حق فعالیت در مرکز نمی باشد و پذیرش نهایی منوط به احراز صلاحیت اخلاقی داوطلب و تشخیص و اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط هیات مدیره مرکز است.

٢- در هر مرحله از فرآیند جذب و یا فعالیت ، هر کدام  از شرایط قانونی ، شرایط مندرج در این فراخوان و یا شرایط عمومی مقرر در قواعد و آیین نامه های مرکز زایل گردد ، داوطلب و یا داور از ادامه انجام فرآیند یا فعالیت در مرکز منع و نام وی از لیست داوران مجاز مرکز حذف خواهد شد.

« دبیرخانه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس »

«مهلت ثبت نام منقضی شده است.»

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |