اعلام اسامی و زمان تکمیل مدارک پذیرفته شدگان مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

.

با اعلام نتایج آزمون علمی داوطلبان شرکت در فراخوان داوری و بررسی سوابق انتظامی متقاضیان ، اسامی افراد واجد شرایط به شرح ذیل اعلام می گردد . پذیرفته شدگان می توانند از تاریخ شنبه ١٣ شهریورماه ١۴٠٠ لغایت پنج شنبه ١٨ شهریورماه ١۴٠٠ با مراجعه به دبیرخانه مرکز حل اختلاف کانون وکلای دادگستری منطقه فارس واقع در شیراز-خیابان شهید جمالی نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

دبیرخانه مرکز حل اختلاف کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

اسامی پذیرفته شدگان :

ردیفنامنام خانوادگیشماره پروانه 
1فرهاداسدی25
2مهدیاسدی1441
3منصورهاشراقی1292
4مهدیامینی2138
5محمدباقری چغایی2284
6محسن پروین 871
7فاطمهحیدری1664
8صدیقهخدادادی پور1666
9نجمهدوکوهکی755
10مسعودرضایی1347
11علیرضارضائیان2081
12قاسمروستا2626
13محسنروئین2127
14حسینزارع285
15محمد حسنزارع دارنجانی2465
16مهرنازسادات رفیعی2328
17حوریاسجادی2948
18علیشایانی منش1137
19حسینشریفی2954
20خیرالهشکری784
21فاطمهطاهری2587
22عباسعباسی کشکولی3760
23مریمفارمر3167
24فرانکفرهمندنیا1243
25محمدمهدیفلامرزی2601
26محمدباقرفیجان2665
27ژالهکاظمی1831
28آذینکسرایي3114
29احمدرضاکی پور3625
30محمدلطفی کراده2042
31علیرضامرادی2538
32محمد صادقمهبودی2547
33پوریانجابتجو2095
34سولمازنوری2706
35محمدرضایزدان پناه1938
به اشتراک بگذارید