با اعلام نتایج آزمون علمی داوطلبان شرکت در فراخوان داوری و بررسی سوابق انتظامی متقاضیان ، اسامی افراد واجد شرایط به شرح ذیل اعلام می گردد . پذیرفته شدگان می توانند از تاریخ شنبه ١٣ شهریورماه ١۴٠٠ لغایت پنج شنبه ١٨ شهریورماه ١۴٠٠ با مراجعه به دبیرخانه مرکز حل اختلاف کانون وکلای دادگستری منطقه فارس واقع در شیراز-خیابان شهید جمالی نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

دبیرخانه مرکز حل اختلاف کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

اسامی پذیرفته شدگان :

ردیفنامنام خانوادگیشماره پروانه 
1فرهاداسدی۲۵
۲مهدیاسدی۱۴۴۱
۳منصورهاشراقی۱۲۹۲
۴مهدیامینی۲۱۳۸
۵محمدباقری چغایی۲۲۸۴
۶محسن پروین 871
7فاطمهحیدری۱۶۶۴
۸صدیقهخدادادی پور۱۶۶۶
۹نجمهدوکوهکی۷۵۵
۱۰مسعودرضایی۱۳۴۷
۱۱علیرضارضائیان۲۰۸۱
۱۲قاسمروستا۲۶۲۶
۱۳محسنروئین۲۱۲۷
۱۴حسینزارع۲۸۵
۱۵محمد حسنزارع دارنجانی۲۴۶۵
۱۶مهرنازسادات رفیعی۲۳۲۸
۱۷حوریاسجادی۲۹۴۸
۱۸علیشایانی منش۱۱۳۷
۱۹حسینشریفی۲۹۵۴
۲۰خیرالهشکری۷۸۴
۲۱فاطمهطاهری۲۵۸۷
۲۲عباسعباسی کشکولی۳۷۶۰
۲۳مریمفارمر۳۱۶۷
۲۴فرانکفرهمندنیا۱۲۴۳
۲۵محمدمهدیفلامرزی۲۶۰۱
۲۶محمدباقرفیجان۲۶۶۵
۲۷ژالهکاظمی۱۸۳۱
۲۸آذینکسرایی۳۱۱۴
۲۹احمدرضاکی پور۳۶۲۵
۳۰محمدلطفی کراده۲۰۴۲
۳۱علیرضامرادی۲۵۳۸
۳۲محمد صادقمهبودی۲۵۴۷
۳۳پوریانجابتجو۲۰۹۵
۳۴سولمازنوری۲۷۰۶
۳۵محمدرضایزدان پناه۱۹۳۸

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |