اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه پذیرفته شدگان اختبار دی ماه ۱۴۰۰ جلسه تعیین شهر فردا یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در سالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری ساعت ۱۰ صبح انجام می گردد حضور کلیه پذیرفته شدگان الزامی است .
۱-لیست شهرهای منتخب در سایت کانون اعلام گردیده است .
۲-هر نفر مجاز به انتخاب یک شهر می باشند .
۳- اولویت انتخاب با رتبه هر نفر می باشد.
۴- عدم حضور پذیرفته شده به منزله تعیین شهر توسط هیات مدیره محترم می باشد.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |