به اطلاع وکلا و کارآموزان محترم می رساند؛ مهلت پرداخت حق بیمه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و متمم آن (سه ماهه چهارم) ۲۹ اسفند ماه می باشد.
همکاران می توانند جهت پرداخت به وبسایت صندوق به نشانی www.hamivakil.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |