اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی درخصوص تاریخ اختبارشفاهی:
بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان دراختبار کتبی خرداد ۱۴۰۱ میرساند:اختبار شفاهی درروزپنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ازساعت۸صبح(براساس زمان بندی اعلام شده) درساختمان کانون وکلای دادگستری منطقه فارس،کهگیلویه وبویراحمدبرگزارمیگردد .
مواد امتحانی:
(قانون مدنی،قانون روابط موجر ومستأجر،قانون اجرای احکام مدنی،قانون امورحسبی قانون حمایت خانواده،قانون جزا،آئین دادرسی کیفری،آئین دادرسی مدنی ودیوان عدالت ومقررات وکالت،قانون تجارت،قانون ثبت)

کمیسیون اختباروکارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |