محل اشتغال وکلای مورد نیاز جهت حوزه های قضایی استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد مربوط به اختبار خرداد 1401

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه پذیرفته شدگان اختبار خرداد ماه ۱۴۰۱ جلسه تعیین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ در سالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری ساعت ۱۰ صبح انجام می گردد حضور کلیه پذیرفته شدگان الزامی است .
1-لیست شهرهای منتخب در سایت کانون اعلام گردیده است .
2-هر نفر مجاز به انتخاب یک شهر می باشند .
3- اولویت انتخاب با رتبه هر نفر می باشد.
4- عدم حضور پذیرفته شده به منزله تعیین شهر توسط هیات مدیره محترم می باشد .

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943