به اطلاع می رساند نتایج و زمان ثبت نام متعاقبا از سایت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به اطلاع می رساند.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |