بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در محکومیت خشونت و حمله به حرم شاهچراغ (ع)

.

به نام دادارِ دادگستر.

در سرزمینی با تاریخ و تمدّنی درخشان، مردمانی صلح جو و مفتخر به نخستین پایه گذاران حقوقِ بشر، فرهنگی دیرپا و آکنده از مهر و نوع دوستی با نام و‌نشان ایران، این روزها شاهد دست وپا بسته بروز و ظهورِ گونه هایی نایاب ازخشونتیم!
“واژه ای” که تا این زمان در بینش، منش و روشِ بزرگان دین و آئین و شعر و ادب این کهن سرزمین کمتر ردّ پایی‌ازخود باقی گذاشته است.
روشِ نکوهیده ای که نه باآموزه های اعتقادی مان همخوانی دارد و نه با اخلاق، آداب و رسم‌های زیبا و دیرینه ایران زمین، نسبتی!
و اینچنین بوده است که ایرانیان هماره از بکار گیری کلامی تا بهره گیری عملی از “خشونت” در قالبِ آزارهای روحی_روانی و صدمات جسمی دوری جسته، “آن” را ناپسند شمرده و‌محکوم دانسته اند، چه‌، جز کینه و انزجار و نفرت و نارضایتی محصولی به بار نیاورده و جز ویرانی حاصلی دربَر نداشته و ندارد.

شایان یادآوری است ، تقسیم خشونت به خوب و بد و تفسیر و تعبیرسلیقه ای از “آن” در مکان ها و زمان های مختلف، برمبنای محکمی استوار نبوده و توجیه پاره ای از خشونت ها و نفی پاره ای دیگر نه منطقی است ونه منصفانه ، چرا که خشونت به هر میزان، در هر شکل و شمایل ، از جانب هر صاحب جامه و جایگاه و با هر توجیهی خشونت می زاید، مذموم است وسر انجام محکوم به شکست.

تجربه می گوید؛
برای داشتن یک زندگی اَمن، مسالمت آمیز و درخوراز یک خانواده کوچک بگیر تا یک کشور و فراتر از آن جامعه جهانی، بیش و پیش از هر چیز می بایستی به خشکاندن بستر این اَبَر آسیب اهتمام ورزید و در چنین حالتی است که برون رفت از این چرخه ی ویرانگر ، همواره مسئولیّت سنگینی را متوّجه مسئولان اداره اموردر زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صد البتِه جلبِ همکاری و همگامی شهروندان با تکیه بر اصلِ کاربردی اعتمادحکومت شوندگان به حکومت کنندگان نموده است و‌می نماید.

کانون وکلای‌دادگستری‌استان های؛

فارس و کهگیلویه و بویراحمد، هم دل‌ وهم آوا با ملّت نجیبِ ایران، خود را در غم از دست دادن جمعی از زائران در جریان حمله ی کورِ “درّنده خویی انسان نما” در صحن آرامگاهِ شاهچراغ (ع) شیراز شریک دانسته و ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک از جانب هر جماعت و با هرانگیزه و هدفی به خانواده های عزادار تسلیت گفته و از درگاه حضرتِ حقّ، برای شهدایِ مظلوم این واقعه، آمرزش روح ، برای مجروحان بهبودی و برای خانواده های عزادار شکیبایی وتندرستی خواهان است.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان های؛
فارس و کهگیلویه و بویر احمد.

به اشتراک بگذارید