گروه : هیات مدیره

انتخابـــات هیأت مدیــــره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه وبویراحمــــد درتـــــاریخ یک دی ماه یکهزارو چهارصد ویک برگــزاروآقایان علی شایان منش ، بهنام اکبری ، هومان پارسا ، احمد ابوالپور، مهدی هوشیــاربعنوان اعضای اصلی وآقایان شهرام مختاری ،فرشید احمدی ، علی پروین بعنوان اعضای علی البدل برگزیده شده اند ومنتخبین اصلی دراولین جلسه  به تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ آقای دکتر بهنام اکبری را بعنــــوان رئیس ، آقای علی شایان منش بعنوان نائب رئیس ، آقای احمد ابوالپوربعنوان بازرس ، آقای دکتر مهدی هوشیاربعنوان دبیرو آقای دکتر هومان پارسا بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب نمودند .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |