گزارش اولین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه وبویراحمد

.

انتخابـــات هیأت مدیــــره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه وبویراحمــــد درتـــــاریخ یک دی ماه یکهزارو چهارصد ویک برگــزاروآقایان علی شایان منش ، بهنام اکبری ، هومان پارسا ، احمد ابوالپور، مهدی هوشیــاربعنوان اعضای اصلی وآقایان شهرام مختاری ،فرشید احمدی ، علی پروین بعنوان اعضای علی البدل برگزیده شده اند ومنتخبین اصلی دراولین جلسه  به تاریخ 15 دی ماه 1401 آقای دکتر بهنام اکبری را بعنــــوان رئیس ، آقای علی شایان منش بعنوان نائب رئیس ، آقای احمد ابوالپوربعنوان بازرس ، آقای دکتر مهدی هوشیاربعنوان دبیرو آقای دکتر هومان پارسا بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب نمودند .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943