گزارش دومین جلسه هیأت مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 1401/10/18

.

گزارش دومین جلسه هیأت مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 1401/10/18

نطق پیش از دستور: بدواً در خصوص تعیین تکلیف زمین صدرا موضوع با شرکت احدی از همکاران به مشورت گذاشته شد و چنین اتخاذ تصمیم گردید که در اسرع وقت جلسه‌ای با متصرف زمین موصوف برگزار گردد تا آن جا که ممکن است موضوع از طریق گفتگو فیصله یابد، در غیر این صورت، مطابق با احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و یا طرح دعوای جدید به تناسب مصالح کانون اقدام گردد.

۱- با رسمیت یافتن جلسه، مطابق دستور جلسه قبل پیشنهاد دبیر برای تدوین آیین نامه اداره جلسات هیئت مدیره کانون وکلای فارس به شور گذاشته شد که به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر گردید ظرف یک ماه آتی توسط دبیر تهیه و برای تصویب در هیئت مدیره ارائه گردد. 

۲- با توجه به درخواست تعدادی از پذیرفته شدگان جدید مبنی بر اینکه پزشکی قانونی فارس متقاضیان را به انجام تست ها و آزمایش هایی از جمله آی کیو الزام نموده است، مقرر گردید طی نامه‌ای به سازمان پزشکی قانونی فارس اعلام گردد مطابق آیین‌نامه، صرفاً در خصوص تست سلامت روانی پذیرفته شدگان اظهارنظر و نتیجه اعلام گردد. 

۳- با توجه به دستور جلسه مبنی بر نحوه تعیین روسا و اعضای ارکان و کمیسیون‌های کانون به صورت مفصل بحث به مشورت گذاشته شد. در نهایت مقرر گردید که اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره با اخذ مشورت از روسا و اعضای پیشین کمیسیون ها و ارکان و سایر همکاران از مجمع عمومی در مورد معرفی هر یک از اعضای ارکان و یا کمیسیون لیستی را تهیه و برای اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره ارائه نمایند. 

در پایان جلسه، نشستی با همکاران ارجمند  شهرستان مرودشت برگزار گردید و دغدغه آنها در خصوص بازداشت همکار وکیل سرکار خانم زراعت پیشه استماع و برای آن راهکار در روزهای آینده پیش بینی گردید. 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943