گزارش بیست و سومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

.

به نام خدا

گزارش بیست و سومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به تاریخ 1402/02/30 بیست و سومین جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌ مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید .

1-درخواست آقای محمد صادق مهبودی مبنی برانصراف ایشان ازکمیسیون سازش مطرح ومورد موافقت قرارگرفت وبه عنوان عضو کمیسیون ماده هشت انتخاب گردید . 

2-متن تفاهم نامه کانون وکلای دادگستری فارس با شهرداری شیراز درحوزه های حقوق شهروندی وشهرداری ونیز ترویج فرهنگ حقوقی ومعرفی بیشترو بهترکانون وکلا وخدمات حقوقی واجتماعی همکارن گرامی به شهروندان درچهارماده قرائت و مورد تأیید هیأت مدیره واقع ومقرر گردید جهت امضاء به شهرداری شیراز ارائه گردد .

3-به منظور تسریع درانجام امور مرتبط با کمیسیون ها وارکان کانون وهم اندیشی با روسای کمیسیون ها مقررگردید جلسه ای با حضوراعضای هیأت مدیره و روسای کمیسیون ها راس ساعت 11 مورخ 3/3/1402 درسالن اجتماعات کانون تشکیل و نتیجه جلسه مذکور به اطلاع همکاران برسد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943