ویژه های خبری

آخرین اخبار

در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: بند اول دستور جلسه : استفاده وکلا از لباس متحدالشکل. مقرر شد تدابیری اندیشیده شود که در قانون جامع وکالت […]

سخنرانی علمی با موضوع “فعل حرام در آئینه قانون و آراء قضائی” سخنران: دکتر تهمورث بشیریه عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی و مدیرعامل انجمن دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی – دانشگاه تهران ۱۳۸۵ استادیار و عضو هیات علمی اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پژوهشگر – سرپرست بخش حقوق کیفری پژوهشکده مطالعات […]

سخنران: دکتر تهمورث بشیریه استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و مدیر بخش استخراج و تدوین رویه قضایی کیفری پژوهشگاه قوه قضائیه روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری فارس نوشتۀ : دکتر عبدالحمید مرتضوی (عضو هیأت علمی دانشگاه) و حسن ابراهیمی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) چکیده: در همه نظام‌های حقوقی دنیا، هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در […]

روابط مالی و معاملات تجار سرعت نقش و جایگاه ویژهای دارد به همین دلیل قوانین و مقررات مربوط به معاملات دادرسیها و عملکرد آنها در بیشتر کشورها متفاوت از دیگر مقررات و قوانین است. این تمایز و تفاوت در حقوق داخلی کشورهاست و در صورتی که پا را فراتر نهیم و به روابط بینالمللی تجار […]

مطابق قانون مجازات اسلامی در پارهای از موارد، اجرای قصاص بهخصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است. از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است. طبق نظر مشهور […]

  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری
راهنمای ثبت وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |