به نام‌‌ِ دادارِ دادگستر.

کانونِ وکلای دادگستری منطقه فارس، در جایگاه نهادی مدنی و مستّقل، دیرپا و‌ خدمتگذار، در خصوص اصلاحیه جدید آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب ششم تیرماه ۱۴۰۰ ، ضمن همگامی و هم آوایی با کانون های ۲۵ گانه کشور، مراتب ناخشنودی خود را در چارچوب قانون و با تکیه براختیارات مصرّح در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال ، از تخلف انگاری ها و وضع ماده ها و تبصره های مغایر با قانون و بعضاً غیر قابل اجرا و ناهمخوان با ذات و جوهره استقلالِ وکیل و کانون وکلای دادگستری اعلام داشته و در راستای دفاعِ از حقوقِ فردی و اجتماعی شهروندان، بعنوانِ معاضدِ دستگاه قضاء خواهانِ بازنگری و اصلاح ایرادهای قانونی این آئین نامه در اجرای دستور ریاست محترم قوّه قضائیّه با مشارکتِ مستقیم کانون های وکلای دادگستری می باشد.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستریِ استان های:
فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |