کارگاه آموزشی (مجازی) با موضوع “دعاوی راجع به مال غیر منقول و مرجع قضائی صالح برای آن دعاوی” با سخنرانی جناب آقای محمد نوروزی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۰۰ صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.

جهت ورود به جلسه سخنرانی به لینک
onlineamoozan.ir/c/30886
مراجعه و گزینه “درخواست ورود به جلسه بعنوان مهمان” را انتخاب و سپس نام خود را وارد نمائید و با انتخاب گزینه ورود در جلسه حضور یابید.
کلاس ساعت ۸:۴۵ صبح فعال می شود.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |