کارگاه آموزشی (مجازی) با موضوع “آداب وکالت” با سخنرانی جناب آقای دکتر امیرحسین رهگشای روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ساعت ۸:۳۰ صبح به صورت مجازی برگزار می گردد. 

جهت ورود به جلسه سخنرانی به لینک
onlineamoozan.ir/c/31213
مراجعه و گزینه “درخواست ورود به جلسه بعنوان مهمان” را انتخاب و سپس نام خود را وارد نمائید و با انتخاب گزینه ورود در جلسه حضور یابید.
کلاس ساعت ۸:۱۵ صبح فعال می شود.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |