به اطلاع کلیه کارآموزان و وکلای محترم دادگستری می رساند با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه وکالت و عدم توانایی برخی از همکاران در پرداخت هزینه های تمدید پروانه وکالت با تصویب هیات مدیره مقرر گردید مشروط به پرداخت هزینه دادگستری امکان تمدید پروانه وکالت متقاضیان تا آخر دی ماه وجود داشته باشد مقتضی است پس از پرداخت هزینه دادگستری درخواست خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید.

«مهلت این مصوبه منقضی گردیده است. »

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |