بنام خدا

« شرایط اختصاصی آزمون ورودی اخذ پروانه کارآموزی وکالت سال ١۴٠٠ »

مصوبه سی و دومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه ١۴٠١ به شرح ذیل می باشد:
آزمون ورودی اخذ پروانه کارآموزی وکالت سال ١۴٠٠ که بواسطه موانعی امکان اجرای آن در سال گذشته میسور نگردید با توجه به مذاکرات هیأت رئیسه محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به نمایندگی از کانون های وکلای دادگستری با قوه قضائیه (معاونت محترم حقوقی) و سازمان سنجش و نظر به اجرائی شدن قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در اثنای برگزاری آزمون و نسخ صریح تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶ نصاب تعیینی مقرر در آن قانون به نصاب شناور تغییر پیدا خواهد کرد ؛ لذا با توجه به اینکه این کانون دو استان فارس و استان کهگیلویه و بویر احمد را تحت پوشش دارد می بایست در آگهی اختصاصی کانون که همزمان با انتشار آگهی در سایت سازمان سنجش و اسکودا در سایت رسمی کانون نیز درج می گردد قید و به شرکت کنندگان اطلاع داده شود که نحوه تعیین استان محل اشتغال و کارآموزی پذیرفته شدگان بر اساس نمره علمی اخذ شده آنها می باشد که بدوا نسبت به تعیین ٧٠ درصد سهمیه استان فارس از ابتدای لیست اقدام و سپس ٣٠ درصد باقی مانده انتهای لیست به استان کهگیلویه وبویراحمد اختصاص پیدا خواهد کرد و هر گونه جابجایی و انتقال بین دو استان ممنوع است .

روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |