به نام خدا

بند اول مصوبه مورخ ٢٢ خردادماه ١۴٠١ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس بشرح ذیل اعلام می گردد :

با توجه به اینکه دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون وکلا در تاریخ ٢۵ شهریور ماه ١۴٠١ پایان می یابد ؛ لذا خانم ها و آقایان ذیل به عنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات سی و سوم کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد انتخاب تا نسبت به برگزاری انتخابات وفق قانون اقدام نمایند . ‌

اعضاء اصلی :
آقای بهنام اکبری (رئیس)
آقای حسین مرادی
آقای سهراب محمدی
خانم محبوبه فروغ
آقای علیرضا گودرزی

اعضاء علی البدل :

آقای بهروز کشتگر
خانم میترا عراقی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |