با توجه به استقبال گسترده همکاران از تور حقوقی – فرهنگی اروپا دو برنامه سفر دیگر با هزینه های یکسان تهیه گردیده است که همکاران امکان انتخاب از بین آنها را خواهند داشت.
برنامه سفر و خدمات قابل ارائه بشرح فایل هایPDF که در سایت کانون درج گردیده است لطفا آنرا به دقت مطالعه نمایید .
زمان سفر در مهرماه ١۴٠١ خواهد بود که ثبت نام آن از تاریخ چهارشنبه ٢٩ تیرماه ١۴٠١ آغاز و تا یک هفته ادامه خواهد داشت .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |