پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برگزاری اختبار شفاهی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ جدول زمان بندی مقرر برای شرکت کنندگان به شرح پیوست به اطلاع میرساند :حضور شرکت کنندگان در وقت مقرر الزامی است.

کمیسیون اختباروکارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |