گزارش تصویری جلسه آموزش

دادگاه مجازی با موضوع (حجر وآثارآن) با مدیریت جناب آقای دکتر هومان پارسا مورخ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |