گزارش تصویری جلسه آموزشی دادگاه مجازی با موضوع (حجر وآثارآن)

گزارش تصویری جلسه آموزش

دادگاه مجازی با موضوع (حجر وآثارآن) با مدیریت جناب آقای دکتر هومان پارسا مورخ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943