گزارش بیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به نام خدا

گزارش بیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ بیستمین جلسه هیأت مدیره با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌ مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید .

1-نظربه اینکه تعدادی از قبول شدگان آزمون ورودی وکالت 1400 فارغ التحصیلان جامع علمی کاربردی می باشند، ازحیث احراز شرایط واعتبار مدرک تحصیلی مقررگردید براساس تفاهم نامه 37703/95/م مور ۱۳۹۵/۸/۲۹ بین دانشگاه جامع علمی کابردی واتحادیه سراسری کانونها به پذیرش کلیه فارغ التحصیلان درگرایش های مختلف را جهت شرکت درازمون ورودی وکالت تأیید نموده است وتأیید یه های موردی واصله ازوزارت علوم وتحقیقات وفناوری چنانچه مدرک فارغ التحصیلی مورد تأیید وزارت خانه مذکور قرارگرفته باشد تشکیل پرونده جهت شروع دوره بلامانع است .

2-درخواست خانم نرگس عابدی بعنوان یکی ازقبول شدگان آزمون ورودی 1400 (سهمیه آزاد) پذیرفته شده ردیف 29 استان کهگیلویه وبویراحمد نظربه اینکه برابرمندرجات شناسنامه ایشان تاریخ تولد نامبرده ۱۳۵۰/۱/۱ قید گردیده ، برابر تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری که حداکثرسن متقاضیان را درحوزه های قضایی استان ها (غیراز پایتخت ) پنجاه سال تمام شمسی داشته است و متقاضی نامبرده ازاین شرط برخوردارنیست .لذا واجد شرایط قانونی تشخیص داده نمی شود .

3-درخصوص کمیسیون علمی و تخصصی آقای علی پروین به عنوان رئیس و آقایان حسین صالحی وشایان زادگان به عنوان دبیران وآقایان علیرضا رضائیان ، عباس قاسمی ، حمید عادل ، مهرداد عیسی پور، حجت اله جوینده ، محمد فرآئین ، اسماعیل برفر، محمد علی کرمی ، علیرضا جاویدی ، داود بی نیاز، مسعود عسکرپور، وساسان خانی و خانم زهره رشیدی به عنوان اعضای کمیسیون مذکور انتخاب گردیدند .

4-به منظوراجرای بهترامورجاری کانون درشهرستان ها و اعلام نیازهای همکاران محترم مقیم شهرستان ها و همچنین هماهنگی بین همکاران محترم شهرستان ها با هیأت مدیره کانون آقای فرشید احمدی به عنوان (نماینده ) کانون درامورشهرستان ها انتخاب و معرفی گردیدند .

5- به منظورتسهیل آمد وشد همکاران درمجتمع های قضائی شیرازبا اولویت مجتمع دادگاههای تجدید نظرمقررگردید با نظارت نائب رئیس محترم کانون نسبت به خریداری ونصب گیت درمکان مذکوراقدام بعمل آید .

6-آقای ابراهیم ارتشی به عنوان نماینده ورابط کانون و آقای نوید نقوی به عنوان نماینده بازرسی و ارشاد ومعاضدت قضائی درحوزه قضائی شهرستان کوه چنارتعیین گردیدند .

7- آقای صادق امینی به عنوان نماینده و رابط کانون وآقای سردارروستا به عنوان نماینده بازرسی و ارشاد و معاضدت قضائی درحوزه قضائی شهرستان سروستان تعیین گردیدند .ضمناً عضویت آقای روستا درکمیسیون سازش ملغی گردید.

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه ی فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943